Mezinárodní obchodní právo

Zprostředkovat základní informace o úpravě v rámci práva mezinárodního obchodu a oblastech jeho regulace vztahů mezi státy a obchodníky. Studentům modul umožní pochopit principy regulace mezinárodní výměny zboží a služeb, porozumět regulaci mezinárodních obchodních transakcí, respektive odlišnostem od regulace vnitrostátních obchodních transakcí.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

Anotace


Absolvováním tohoto modulu získá student tyto schopnosti (dovednosti): znalost právní regulace oblasti mezinárodního obchodu, dokáže zvolit vhodné právní postupy pro uzavírání mezinárodních obchodních smluv, bude umět použít znalosti týkající se právní regulace v rámci svých obchodních aktivit a posoudit či navrhnout vhodný způsob řešení sporů v mezinárodním obchodu.

Sylabus


1. Mezinárodní obchodní právo

 • pojem
 • předmět
 • systém

2. Subjekty mezinárodního práva

 • jednotka
 • státy
 • mezinárodní organizace
 • zvláštní politické jednotky

3. Úprava některých druhů závazkových vztahů

 • mezinárodní koupě a prodej zboží
 • Vídeňská úmluva
 • práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího
 • mezinárodní přeprava zboží

Literatura


 • ROZEHNALOVÁ, N.: Právo mezinárodního obchodu. Wolters Kluwer, Praha
 • ROZEHNALOVÁ, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. Wolters Kluwer, Praha
 • KUČERA, Z. a kol.: Úvod do studia práva mezinárodního obchodu. Aleš Čeněk, Dobrá Voda
 • KUČERA, Z.: Mezinárodní právo soukromé. Plzeň
 • ROZEHNALOVÁ, N.: Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. MU Brno
 • ROZEHNALOVÁ, N. a kol.: Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. Wolters Kluwer, Praha
 • WAISOVÁ Š.: Mezinárodní organizace a režimy. Aleš Čeněk, Plzeň