Mezinárodní rámec pro profesní praxi interního auditu

Cílem tohoto modulu je seznámit se s účelem a strukturou Mezinárodního rámce pro profesní praxi interního auditu. Definováním Mezinárodního rámce pro profesní praxi interního auditu, zahrnující sedm prvků, vznikl logicky provázaný systém s mezinárodní platností, který pro oblast interního auditu stanovil základní postupy, přístupy a metody a ty si v tomto modulu spolu přiblížíme.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Daniel Häusler

Anotace


Zavedení funkce interního auditu v organizaci znamená vytvoření nezávislého útvaru, který je nástrojem managementu s poskytováním ujišťovacích a konzultačních služeb. Důvodem pro zavedení této poměrně mladé disciplíny je složitost vnitroorganizačních postupů a procesů a management již vše nemohl účinně monitorovat.

Sylabus


1. Prvky Mezinárodního rámce pro profesní praxi interního auditu (IPPF)

 • poslání
 • hlavní principy
 • definice
 • etický kodex
 • standardy

2. Směrnice

 • prováděcí
 • doplňkové

Literatura


 • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-80-86689-55-5
 • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T.: Interní audit v praxi, Computer Press, Brno, ISBN: 80-251-0836-8
 • KAFKA, T.: Průvodce pro interní audit a risk management, C. H. Beck, Praha, ISBN: 978-80-7400-121-5
 • DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola, C. H. Beck, Praha, ISBN: 80-7179-410-4
 • Interní audit a podvod, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 80-86689-45-X
 • Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-80-86689-51-7 (současně volně na webu www.interniaudit.cz)
 • O´REGAN D.: Strategie pro malá auditorská pracoviště, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 80-86689-14-X
 • SAWYER, L. B.: Interní audit, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 80-86284-07-7