Myself management (online)

Hlavním cílem modulu je vysvětlit program zaměřený na poznání a rozvoj osobnosti. Dalším cílem modulu je naučit se rozpoznávat nové souvislosti v „souboji“ s časem. Procházením modulu bude možné získat užitečné poznatky o práci se stresem a o zbavování se návyků. Manažeři se naučí lépe plánovat a úspěšněji zavádět změny, pojmenovat své cíle a uvědomit si své priority. Existují techniky napomáhající lépe řídit svůj vlastní život a je dobré je používat právě tak, jak používáme obdobné dovednosti v pracovní oblasti.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Jana Puhalová

Anotace

Při dnešním hektickém způsobu života už není největším úkolem vysoký výkon, ale uvědomění si svých priorit, možností a vzorců chování, ve kterých žijeme. Jak to však zvládnout? Vystudovali jsme školy, vzdělávali se v odborných seminářích, máme za sebou pracovní zkušenosti. Většinou se však nikdo z nás neučil, jak efektivně žít.  Pro manažery a manažerky, kteří chtějí pracovat na rozvoji, integraci a harmonizaci své osobnosti, je dobré poznat, kam v životě směřují, porozumět sama sobě a naučit se nalézat a využít své skryté možnosti a zdroje a současně transformovat své zátěžové mechanismy.

Sylabus

1. Moje osobní pohoda

 • co mi přináší pohodu a otázky pro řízení vlastního života

2. Moje nitro

 • stres a zdroj stresu u manažerů
 • zvládání stresu

3. Můj svět a okolí

 • vnitřní rovnováha a sebereflexe
 • metody seberozvoje
 • základní principy efektivního řízení času
 • pravidlo SMARTER
 • stanovování priorit a rozhodování
 • plánování

4. Moje rodina a moje práce

 • hierarchie hodnot a Work life balance

5. Fyzická aktivita

 • udržování kondice

Literatura

 • COVEY, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-241-3
 • PACOVSKÝ, Petr. Člověk a čas: time management IV. generace. Tábor: Time Expert. Cesty k osobní prosperitě (Time Expert). ISBN 80-902783-0-2
 • PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Proti stresu krok za krokem. Praha: Grada. Psychologie pro každého. ISBN 80-247-0068-9
 • KNOBLAUCH, Jörg a Holger WÖLTJE. Time management: jak lépe plánovat a řídit svůj čas. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-1440-X
 • ALLEN, David. Mít vše hotovo: jak zvládnout práci i život a cítit se při tom dobře. V Brně: Jan Melvil. Žádná velká věda. ISBN 978-80-903912-8-4
 • BABAUTA, Leo. Síla jednoduchosti: 6 klíčových principů efektivity, které změní váš život. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1895-5
 • BUZAN, Tony. Mentální mapování. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-200-3
 • TOMAN, Ivo. Tajemství vnitřní mluvy: úspěšná sebemanipulace. Praha: TAXUS International