Myself management

Cílem je poznat, že v mottu „dělat správné věci ve správný čas“ je obsažen klíč ke spokojenosti a efektivitě.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Štěpánka F. Uličná, Ph.D.

Anotace modulu


Cílem tohoto modulu je vysvětlit důležitost poznání vlastních silných stránek, aby účastníci uměli posílit svou sebeúctu, sebedůvěru a sebevědomí. Tento základ ovlivňuje naše chování a postoj k druhým, stojí za naším úspěchem či neúspěchem. Sebeúcta, sebedůvěra a sebevědomí se schopností zdravé sebereflexe jsou předpokladem pro komunikaci, spolupráci, vedení a řízení lidí. Nejprve se však zaměříme na řízení a vedení „sama sebe“. Zaměříme se na postoj k času, které činnosti vedou ke skutečným výsledkům, co je v životě každého z nás důležité a co není, a jak to rozlišit. Osvětlíme si, co je ve skutečnosti wellbeing, a jaké faktory mají vliv na naši životní spokojenost. Cílem je tedy poznat, že v mottu „dělat správné věci ve správný čas“ je obsažen klíč ke spokojenosti a efektivitě.

Sylabus


  • Jak získáváme sebeúctu, sebedůvěru a sebevědomí, a proč je to tak důležité
  • Které návyky vedou k vytváření harmonické a integrované osobnosti, a které nám umožní jednat co možná nejefektivněji
  • Jak si vytvořit návyk
  • Proč je pravidlo 80/20 důležité a jak jej používat
  • Wellbeing

Literatura


  • PACOVSKÝ, Petr. Člověk a čas: time management IV. generace. Tábor: Time Expert, c2000. Cesty k osobní prosperitě (Time Expert). ISBN 80-902783-0-2.
  • COVEY, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Vyd. 2. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-241-3.
  • ALLEN, David. Mít vše hotovo: jak zvládnout práci i život a cítit se při tom dobře. V Brně: Jan Melvil, 2008. Žádná velká věda. ISBN 978-80-903912-8-4.
  • KOCH, Richard. Pravidlo 80/20 Umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. ISBN 978-80-7261-175-1.
  • HONZÁK Radkin. Psycho-somatická prvouka. ISBN 978-80-7429-912-4.