Nástroje pro efektivní komunikaci v PR (online)

Cílem modulu Nástroje pro efektivní komunikaci v PR je seznámení se s dostupnými metodami, jak je možné v rámci PR předávat potřebné informace. Studenti se zároveň naučí rozpoznávat vhodnost a nevhodnost jednotlivých nástrojů při konkrétních PR kampaních.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Michal Uryč

Anotace


Vztah mezi firmou, společností či organizací a novináři se označuje pojmem Media Relations. Cílem tohoto vztahu je pozitivní, korektní a vhodně načasovaná publicita, která v konečném důsledku ovlivňuje postoje, emoce, reakce či způsoby myšlení publika. K tradičním nástojům pro komunikaci s novináři patří např. tisková zpráva, tisková konference, neformální setkání s novináři, exkurze či press tripy. V poslední době však roste síla internetové prezentace a sociálních sítí, které se stávají trendem s vysokým potenciálem pro public relations v budoucnosti. U všech forem komunikace s novináři ovšem platí, že k osvojení si vhodných nástrojů je třeba znát mediální prostředí a mít schopnost definovat témata, která jsou pro média a veřejnost zajímavá.

Literatura


  • Věrčák, V., Girgašová, J., Liškařová, R.: Media Relations není manipulace, Praha: Ekopress, 2004.
  • Ftorek, J.: Public relations jako ovlivňování mínění, Praha: Grada, 2009.
  • Bajčan, R.: Techniky Public Relations aneb Jak pracovat s médii, Praha: Management Press, 2003.
  • Hejlová, D.: Public relations. Grada, Praha, 2015.