Obchodní operace v přepravních službách (online)

Cílem modulu je získat základní přehled, schopnost orientovat se a aplikovat znalosti v přepravních vztazích, vazbách a smlouvách v obchodu přepravních služeb.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Martin Komorný, MBA, ALog

Anotace


Přepravní vztahy jsou prezentovány jako nedílná součást komplementárních služeb obchodu hmotným zbožím, kterých jsou majoritní součástí. Explicitně jsou chápány jako nedílná součást každé obchodní operace hmotným zbožím. Přepravní vztahy a na nich postavené obchodní operace jsou možnou komparativní výhodou prodávajícího a kupujícího, která je konečným způsobem determinována v kupní smlouvě volbou Dodací doložky (dle INCOTERMS). Strategickým způsobem je chápán vztah mezi zde se účastnícími subjekty a jejich odpovědnost vyplývající z konkrétního smluvního zázemí a limitů náhradových povinností.

Sylabus


1. Teoretické vymezení

 • operátor dopravy
 • zásilka

2. Přepravní služby v ekonomických vztazích

 • hospodářská kooperace
 • dopravní soustava
 • hodnototvorný proces

3. Přepravně-právní zajištění přepravních služeb

 • kupní smlouva
 • dodací podmínky INCOTERMS
 • dodací doložka
 • zasílatelské zajištění přepravy
 • obstarání a provedení přepravy

Literatura


 • NOVÁK, R., ZELENÝ, L., PERNICA, P., KOLÁŘ, P. Přepravní, zasílatelské a logistické služby. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s, ISBN 978-80-7357-735-3, 392 s.
 • NOVÁK, R. Mezinárodní kamionová doprava plus. Praha ASPI ISBN 80-86395-53-7
 • NOVÁK, R. Námořní přeprava. Praha ASPI ISBN 80-7357-070-X
 • JANATKA, F. — NOVÁK, R. — HÁNDL, J. Obchodní operace ve vývozu a dovozu. Praha Codex Bohemia ISBN 80-85963-94-9