Online marketingová komunikace

Cílem modulu je seznámit posluchače se základy online marketingu a marketingové komunikace v online prostředí. Internet získává v rámci komunikačních aktivit firem stále větší význam, modul se proto zaměřuje na všechny složky online komunikace a na specifické rysy, které sebou online komunikace přináší.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Lucie Procházková

Anotace


Internet jako integrální součást mediálního mixu. Dnes již je zcela mimo diskusi, že internet se stal plnohodnotnou součástí tzv. mediálního mixu. Na tomto místě uveďme několik čísel, které hovoří velice výstižně o stavu používání internetu v roce 2016:

 • 2,8 miliardy – počet uživatelů internetu celosvětově,
 • 6,8 milionu – počet uživatelů internetu v ČR,
 • 144 miliard – celkový počet e-mailů odeslaných celosvětově každý den,
 • 1,2 bilionu – počet vyhledávání pomocí Google,
 • 5,5 miliardy – počet vyhledávání pomocí Seznamu,
 • 1 miliarda – počet aktivních uživatelů sociální sítě Facebook,
 • 2,7 miliardy – počet denně udělených „lajků“.

Sylabus


1. Základem je strategie

 • strategie jako základ marketingové aktivity

2. Výhody online marketingu

 • základní výhody online marketingu

3. Nevýhody online komunikace

 • základní nevýhody online komunikace

4. Web jako základní kámen online komunikace

 • web jako nejefektivnější platforma pro marketingovou komunikaci

5. Roviny www prezentace

 • definice rovin firemního webu

6. Trendy současných webů

 • moderní trendy webů

7. Doména

 • podstata domény

8. Způsoby získání návštěvnosti webu

 • SEO a SEM
 • typy sociálních sítí a marketingové postupy na sociálních sítích

9. Integrovaná kampaň v online prostředí

 • brief, bannerová a video reklama
 • mobilní data, mobilní aplikace, e-mailingy a newslettery
 • online PR články, blogy diskuze a fóra

10. Měření online aktivit

 • Google Analytics

11. Netradiční formy online komunikace

 • buzzmarketing, guerilla marketing a virální marketing
 • pravidla úspěšné kampaně

Literatura


 • JANOUCH, V. Internetový marketing (Prosaďte se na webu a sociálních sítích). Brno: Computer Press. ISBN: 978-80-251-2795-7
 • Kolektiv autorů. Online marketing. Současné trendy očima předních expertů.
  Brno: Computer Press. ISBN: 978-80-251-4155-7
 • OLSHER, S. Internetoví vizionáři. Praha: Blue Vision. ISBN 978-80-87672-06-8
 • BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích, Brno: Computer Press.
  ISBN 978-80-251-3320-0
 • ŘEZÁČ, J. Web ostrý jako břitva, Praha: Barogue Partners, ISBN 978-80-87923-01-6