Podnikání v oblasti event managementu

Cílem modulu je představit teoretický, a především praktický základ pro porozumění hlavním principům event managementu. Posluchači modulu se dovědí, jak naplánovat a zorganizovat různé druhy akcí a setkání, získají orientaci v dodavatelském segmentu, dále se seznámí se základy vyjednávání v mezinárodních podmínkách s důrazem na kulturní odlišnosti klientů akcí. Modul reflektuje také trendy a výzvy posledních let s důrazem na pandemii koronaviru nebo rostoucí zájem o digitální či ekologicky odpovědné eventy.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotace


Event management je představen jako multidisciplinární obor vycházející dominantně z ekonomie, psychologie a marketingu. Absolvent předmětu je schopen naplánovat a zorganizovat různé druhy akcí a setkání, a to včetně vyúčtování, smluv a vyjednávání. Je schopen orientovat se v rámci dodavatelského segmentu, zná principy plánování pracovních i incentivních programů, chápe rozdíl mezi ziskovými a neziskovými akcemi. Je obeznámen se základy vyjednávání v mezinárodních podmínkách s důrazem na kulturní odlišnosti klientů akcí. Součástí předmětu je také představení podstaty konkurenceschopné destinace v rámci mezinárodního kongresového průmyslu. Předmět reflektuje také trendy a výzvy posledních let s důrazem na pandemii koronaviru nebo rostoucí zájem o digitální či ekologicky odpovědné eventy.

Sylabus


1. Event management jako multidisciplinární obor

 • základní teorie, principy a postupy v event managementu
 • přehled klíčových pojmů a souvisejících oborů
 • specifika řízení a plánování eventů, typy event managerů
 • psychologický přístup k osobnosti event managera
 • time management, priority management a minimalizace rizika

2. Dodavatelský segment

 • hotely, restaurace, catering, hostesky, průvodci a další profese a subjekty
 • sestavení menu v mezinárodním prostředí
 • typy programů akcí
 • protokol a nástrahy realizace multikulturních eventů

3. Smlouva, rozpočet, nezbytné právní základy eventů

 • základní body a prvky smluv uzavíraných mezi eventovým managerem a dodavateli či zadavatelem
 • platební a storno podmínky
 • zásah vyšší moci
 • vyjednávání

4. Eventový marketing a eventová komunikace

 • komunikační kruh, komunikace před akcí, během akce i po akci
 • PR a marketing akcí v mezinárodním prostředí
 • convention bureau, DMC, DMO, mezinárodní organizace eventového businessu

5. Trendy v event managementu posledních let

 • nejúspěšnější mezinárodní eventové destinace: podmínky úspěchu.
 • digitální akce, dopady pandemie koronaviru, vliv geopolitických faktorů
 • udržitelné a ekologické akce

Literatura


Povinná literatura:

 • Davidson, R., Business Events, Second Edition, Oxon, Routledge. 2019.
 • Lattenberg, V. Event aneb Úspěšná akce krok za krokem. Brno: Computer Press, 2010.
 • Šindler, P. Event marketing. Jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada Publishing, 2003.

Doporučená literatura:

 • Berridge, G. Events Design and Experience. New York: Routledge, 2011.
 • Englich, G., Remmers, B. Planning Guide for Conference and
 • Communication Environments. Bad Munder: Wilkhahn, 2008.
 • Preston, C. A. Event Marketing. New Jersey: John Wiley and Sons, 2012.
 • Richards, G. Palmer, R. Eventful Cities. Oxford: Elsevier, 2010.
 • Tribe, J. The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. Oxford: Elsevier, 2011.