Postavení a úloha interního auditu ve společnosti

Cílem modulu je seznámit posluchače s postavením a úlohou interního auditu ve společnosti. Objasnit ujišťovací a poradenskou roli interního auditu, zakotvení základních informací ve statutu interního auditu a přiblížit možnosti začlenění interního auditu ve společnosti. Současně je cílem přiblížit úlohu výboru pro audit. V závěru seznámit posluchače s profesními organizacemi, které se zabývají interním auditem.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Vladimír Bříza, MBA

Anotace


Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a řízení a správy organizace.

Sylabus


1. Interní audit

 • definice
 • standardy
 • ujišťovací a poradenská úloha

2. Statut interního auditu

 • předmět činnosti
 • uživatelé
 • postavení, organizační začlenění

3. Výbor pro audit

 • úloha výboru
 • ČIIA

Literatura


 • Rámec profesní praxe interního auditu, Praha, ČIIA
 • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T.: Interní audit v praxi, Computer Press a. s., Brno, ISBN 80-251-0836-8
 • DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola, Praha, C. H. Beck, ISBN 80-7179-410-4
 • GALLOWAY, D.: Průvodce nového auditora, Altamonte Springs, Florida, ISBN 80 – 902433-1-2.
 • Kodex správy a řízení společností založených na principech OECD, Praha: KCP & KPMG,
 • LAWRENCE, B. S.: Internal Auditing, IIA 249 Maitland Avenue, Altamonte Springs,Florida, ISBN 88-80092.