Povaha, smysl a praxe managementu (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se s nástavbovými metodami, postupy a zásadami managementu v organizaci.

Garant a lektor studijního modulu


Doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

Anotace


Tento modul poskytuje znalosti o specializovaných manažerských činnostech. Tyto činnosti představuje v návaznosti na základní manažerské funkce (plánování, rozhodování, organizování, implementaci a kontrolu) a otázky týkající se stylu řízení. V rámci modulu student získá základní znalosti z oblasti manažerských funkcí a stylů řízení, dále také z oblasti strategického managementu, procesního managementu, managementu změn, managementu znalostí a identity a kultury organizace a mezinárodního managementu.

Sylabus


1. Manažerské funkce

 • podstata manažerských funkcí
 • plánování
 • manažerská funkce rozhodování
 • organizování
 • implementace
 • kontrola

2. Styl řízení

 • styl řízení a jeho význam
 • klasifikace řízení

Literatura


 • VEBER, J.: Management. Základy moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Management Press ISBN 798-80-7261-200-0
 • MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK, P., a kol.: Management. Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, ISBN 978-80-7380-230-1
 • ROBBINS, S., COULTER, M.: Management. Pearsons. ISBN 978-01-3216-384-2
 • SCHERMERHORN, J. R.: Introduction to management. John Wiley & Sons. ISBN 978-04-7064-624-3
 • MINTZBERG, H.: Managing. Berrett-Koehler Publishers. ISBN 978-15-7675-340-8