Praktické postavení PR ve firmě

Cílem tématu je frekventantům představit praktické modely začlenění PR oddělení od organizační struktury společnosti a zároveň ukázat hlavní funkční náplň interního PR oddělení a jeho vazba k ostatním složkám organizační struktury firmy.

Garant a lektor studijního modulu


Ing., Mgr. Luďka Raimondová

Anotace


Public relations (PR) se stalo nedílnou součástí fungování společností bez ohledu na sektor podnikání, velikost či formu vlastnictví. Velice často bývá PR zužováno pouze na jeden nejčastější nástroj, a to je oblast media relations či vztahy s médii. Avšak moderní, dynamická a strategicky vedená společnost využívá celou škálu PR komunikačních nástrojů od vydávání firemních publikací, prezentací a newsletterů přes event management a sponzoring až po nástroje společenské zodpovědnosti.

Sylabus


1. PR oddělení

 • faktory
 • zodpovědnost
 • výhody x nevýhody

2. role tiskového mluvčí

 • iniciovat výstupy
 • dodávání informací
 • znalosti, zkušenosti

3. vztahy PR s ostatními odděleními

 • marketing
 • interní komunikace
 • právní oddělení

Literatura


 • HORÁKOVÁ, I., STEJSKALOVÁ, D., ŠKAPOVÁ, H. Strategie firemní komunikace, Praha, Management Press
 • CAYWOOD, C., L. Public relations řízená komunikace podniku s veřejností, Brno, Computer Press, Brno
 • HEJLOVÁ, D. Public relations. Grada, Praha
 • JEFKINS, F. Public Relations Techniques, Butterworth Heinemann, Cornwall
 • KOPECKÝ, L. Public relations. Grada, Praha
 • L´ETANG, J. Public Relations: Základní teorie, praxe, kritické přístupy, Portál, Praha
 • SEITEL, F. The practice of Public Relations, Pearson Prentice Hall
 • STONE, N. How to manage public relations: Practical guidelines for effective PR management, McGRAW-HILL Book Company, London
 • THEAKER, A. The Public Relations Handbook, Routledge, London