Prezentační dovednosti (online)

Cílem tohoto modulu je uvědomění si vstupů pro předání srozumitelné a jasné informace. Dále je velice důležité efektivně předat informace tzv. efektivní komunikace. V závěru tohoto modulu si řekneme nejúčinnější tipy & triky v oblasti prezentačních dovedností.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jana Puhalová

Anotace


Úspěch prezentace a veškeré komunikace vždy určuje naše osobnost. Je tedy nasnadě pracovat na svém přirozeném projevu – autenticitě, spontaneitě a emoční inteligenci. Náš „vnitřní jas“ obohacuje náš projev a zásadně dopomáhá k naplnění komunikačního záměru. Přirozený projev ovlivňuje komplexně naše vystupování, posiluje přesvědčivost našeho projevu, pomáhá nám sebevědomě vystupovat a nechat vyniknout právě tu naši osobnost.

Sylabus


1. Přirozený projev

 • vstupy pro úspěšnou prezentaci
 • komunikační smyčky

2. Raport

 • vnímání hemisfér
 • neurolingvistické programování

3. Prvky komunikace

 • verbální komunikace
 • neverbální komunikace

Literatura


 • BRADBURY Andrew: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit, Computer Press, Brno, ISBN: 978-80-251-1622-7,
 • MEDLÍKOVÁ O..: Přesvědčivá prezentace, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3455-2,
 • GALLO C.: Mluv jako TED. 9 tajemství veřejné prezentace od nejlepších speakerů z TEDx konferencí, BizBooks, Brno, ISBN 978-80-265-0453-5.
 • GALLO C.: Tajemství skvělých prezentací Steeva Jobse, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-4389-9
 • JIŘINCOVÁ B.: Efektivní komunikace pro manažery, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-1708-1
 • WHITMORE J.: Koučování- rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, Management Press.