Prezentační dovednosti (online)

Cílem modulu je seznámit účastníky se základními vlivy ovlivňujícími kvalitu prezentačních dovedností a podpory přirozeného projevu jedince. Je poukázáno na kvalitu vstupů pro předání jasné a srozumitelné informace a zároveň je zde silná orientace na předání informací, tak aby došlo k efektivní komunikaci mezi odesílatelem a příjemcem sdělení. Posluchač zároveň dostane tipy a triky využitelné v oblasti prezentačních dovedností.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Jana Puhalová

Anotace

Úspěch prezentace a veškeré komunikace vždy určuje naše osobnost. Je tedy nasnadě pracovat na svém přirozeném projevu a zároveň si vybudovat důvěru s publikem. Za použití správných technik při provádění prezentace, užití vhodné verbální i neverbální komunikace by mělo dojít k odhalení potřeb publika a jeho zaujmutí.

Sylabus

1. Přirozený projev

 • osobnost jako obohacení projevu
 • co podpoří náš přirozený projev?

2. Vstupy pro úspěšnou prezentaci

 • zvládnutí prezentace metodou PANIC
 • tipy a triky udržení koncentrace
 • informace z našeho sdělení a Ebinghausova křivka zapomínání
 • komunikační smyčky

3. Raport

 • neurolingvistické programování
 • dominance a vnímání jednotlivých hemisfér

4. Verbální a neverbální prvky komunikace

 • neverbální komunikace a její druhy
 • verbální komunikace a její nástroje
 • prostředky paralingvistiky

5. Správné provedení prezentace

 • struktura prezentace
 • tipy a triky v komunikaci
 • past na prezentátora, communication gap
 • jak zvýšit účinnost prezentace

6. Osobní image

 • faktory podporující sebedůvěru během prezentace
 • na co vše být připraven při prezentaci

Literatura

 • BRADBURY, A.: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit, Computer Press, Brno
 • MEDLÍKOVÁ, O.: Přesvědčivá prezentace, Grada Publishing
 • GALLO, C.: Mluv jako TED. 9 tajemství veřejné prezentace od nejlepších speakerů z TEDx konferencí, BizBooks, Brno
 • GALLO, C.: Tajemství skvělých prezentací Steeva Jobse, Grada Publishing
 • JIŘINCOVÁ, B.: Efektivní komunikace pro manažery, Grada Publishing
 • WHITMORE, J.: Koučování- rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, Management Press