Proč až 70 % projektů nesplní očekávání (online)

Cílem tohoto modulu je nadefinovat, co se rozumí pod pojmem úspěšný projekt a odhalit vlivy, které nejvíce ohrožují a ovlivňují úspěšnost projektu. Rozdělíme si jednotlivé příčiny podle jejich „původce“ a zkusíme spolu nalézt způsob, jak se jim postavit.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Anotace


Modul je nejprve zaměřen na samotné chyby v řízení samostatné organizace, zmíněny jsou chyby ze strany vlastníka i managementu. Poukazuje na to, kam vede nedodržování zásad projektového řízení ve firmě a informuje o nedokonalých metodách řízení a plánování se zaměřením na rezervy projektu. V závěru modulu je objasněn pohled na plánování a prognózy podle N. Taleba a jeho definice černých labutí.

Sylabus


1. Chyby v řízení samostatné organizace

 • chyby v řízení firmy ze strany vlastníků
 • chyby v řízení ze strany managementu

2. Nedodržování zásad projektového řízení napříč celou firmou

 • cíle, jejich zadávání a pravidlo SMART
 • lidské zdroje, vedení projektu a komunikace
 • řízení rizik a nedostatečná dokumentace

3. Používání klasických nedokonalých metod řízení a plánování

 • řízení, plánování a rezervy v projektu

4. Plánování, odhadování, prognózování   

 • Taleb a jeho teorie

5. Ostatní důvody

 • příklady důvodů

Literatura


 • TALEB, N. Černá labuť. Praha: Paseka, 478 s., ISBN 978-80-7432-128-3
 • Kolektiv autorů pod vedením Ing. J.PITAŠE: Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2 – National standard competences of project management version 3.2, Brno: Společnost pro projektové řízení o.s. 349 ISBN 978-80-260-2325-8
 • DOLEŽAL, a kol. Projektový management Praha: Grada, 424 s. ISBN 978-80-247-5620-2