Proces interního auditu a jeho jednotlivé fáze

Cílem modulu je seznámit posluchače s fázemi výkonu interního auditu jejich výstupy a dokumentací. Pozornost je věnována zejména ujišťovacím činnostem interního auditu. Materiál respektuje standardy pro profesní praxi interního auditu. Přílohy jsou zpracovány jako možná řešení zpracování konkrétních dokumentů, jejich forma může být samozřejmě přizpůsobena představám a potřebám konkrétních útvarů interního auditu

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Vladimír Bříza, MBA

Anotace


Proces IA lze dělit na několik fází: plánování činnosti interního auditu (zejména tvorba strategického a periodického plánu interního auditu).  Dále příprava auditu (zejména naplánování jednotlivého auditu/auditorské zakázky a tvorba programu auditu) a následné provádění a ukončení auditu. Jako poslední je velice důležité ověřit si plnění opatření.

Sylabus


1. Plánování a příprava auditu

 • typy programů
 • výběr vzorku
 • oznámení o provedení auditu

2. Provádění auditu

 • získání informací
 • záznam auditora

3. Ukončení auditu

 • typ rizika
 • přijímání opatření
 • zpráva interního auditu

Literatura


 • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T.: Interní audit v praxi, Computer Press a.s., Brno, ISBN 80-251-0836-8.
 • Mezinárodní rámec profesionální praxe interního auditu, Praha, ČIIA,
 • DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola, Praha, C. H. Beck, ISBN 80-7179-410-4.
 • GALLOWAY, D.: Průvodce nového auditora, Altamonte Springs, Florida, ISBN 80 – 902433-1-2.
 • LAWRENCE, B. S.: Internal Auditing, IIA 249 Maitland Avenue, Altamont Springs,Florida.ISBN 88-80092.
 • CUTLER, F.S. Auditorské zprávy. Praha: ČIIA.