Prodejní a komunikační dovednosti

Cílem tohoto modulu je seznámit se s problematikou prodejních a komunikačních dovedností a poznat ji. Propojit tématiku komunikace a prodejních dovedností s emoční inteligencí a proniknout do oblasti použití těchto teorií v obchodní praxi.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Petr Pavlíček

Anotace


Klíčové ukazatele úspěchu obchodních oddělení korporátních společností, ale i vnímání úspěšného hospodaření malých firem je úměrné prodejním a komunikačním dovednostem zaměstnanců s přímým kontaktem se zákazníky. V tomto modulu rozebíráme možnosti sebereflexe, vedoucí k identifikování kompetencí souvisejících právě s prodejními a komunikačními dovednostmi. Modul je postaven tak, aby účastníci dokázali využít sebereflexi k identifikaci konkrétních schopností. Zaměřujeme se na osobnost prodejce a jeho kompetence. V oblasti komunikačních dovedností je modul zaměřen na typy a způsoby komunikace a bariery v komunikaci.

Sylabus


1. vymezení pojmu

 • základní vymezení pojmu

2. organizace

 • organizace a její pilíře

3. strategie

 • definice a SWOT analýza

4. osobní příprava

 • podstata osobní přípravy, kompetence a druhy kompetencí

5. komunikace jako základní faktor ovlivňující obchodní proces

 • komunikace a její základní složky

6. bariery v komunikaci

 • podstata bariér v komunikaci

7. filtr vnímání

 • teorie filtru vnímání

8. teorie Emoční inteligence v obchodní praxi

 • definice, užití sebereflexe a empatie

9. baseballový model vyjednávání

 • význam a užití modelu

Literatura


 • FULGHUM, R., Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Argo, Praha: s. 231.
 • ROSENBERG, N. B., Nenásilná komunikace. Portál, Praha: s. 224.
 • DEVITO J. A., Základy mezilidské komunikace. Grada, Praha: s. 224.
 • ČAKRT, M., Typologie osobnosti pro manažery. Management Press, Praha:
 • ČAKRT, M., Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Management Press, Praha: s. 181.
 • EGGERT, M. A., Falozon, W., Řešení konfliktů. Portál, Praha:
 • GOLEMAN, D., Emoční inteligence. Metafora, Praha: s. 315.
 • MIKULÁŠTÍK, M., Komunikační dovednosti v praxi. Grada, Praha: s. 319.