Projektové řízení a plánování

Modul Projektové řízení se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů. Primárním cílem modulu je objasnit v obecném pojetí základní principy, úkony, nástroje a metody v řízení projektů v souladu se světovými trendy moderního pojetí projektového řízení, zejména projektového řízení podle IPMA.

Garant a lektor studijního modulu


PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Anotace


Konkurence vyvíjí na manažery stále větší tlak a nutí je ke zdokonalování produkce při současném snižování nákladů a rychlejším uvádění produktů na trh. Úroveň managementu se tak stává limitujícím faktorem rozvoje každé ekonomiky. Protože zvýšit úroveň managementu v kvalitativně zcela nových podmínkách nelze prostřednictvím tradičních technik a nástrojů řízení, je nutné nalézt efektivní a účinný přístup k řízení vysoké míry změn.

Sylabus


1. Podstata projektového řízení

 • vymezení projektového managementu
 • fungování PM
 • standardy PM
 • projektový manažer

2. Nástroje projektového řízení

 • metody a techniky
 • základní pojmy pro řízení podniku
 • cíle, přínosy, rizika projektu
 • organizace projektu v podniku

Literatura


 • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. Projektové řízení: e-kniha. Martin Koláček – E-knihy jedou.
 • VANÍČKOVÁ, R., HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. Průvodce projektovým řízením pomocí případových studií: e-kniha. Martin Koláček – E-knihy jedou.
 • ŠTEFÁNEK, R; HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. a kol. Projektové řízení pro začátečníky aneb vkročte do projektového řízení pravou nohou. Brno: Computer Press.
 • A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute.
 • DOLEŽAL, J; MÁCHAL, P; LACKO, B. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada.
 • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management. Praha, GRADA Publishing.
 • NEWTON, R. Úspěšný projektový manažer: [jak se stát mistrem projektového managementu]. Praha: Grada.
 • NOKES, S. The definitive guide to project management: the fast track to getting the job done on time and on budget. Harlow: Prentice Hall/Financial Times.
 • POSNER, K;  APPLEGARTH, M. Projektový management: [příručka rad, metod a nástrojů pro vedoucí a členy týmů, kteří chtějí dobře a efektivně zvládat své úkoly a povinnosti]. Praha: Portál.
 • ROSENAU, M.D. Řízení projektů. Brno: Computer Press.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada.
 • TAYLOR, J. Začínáme řídit projekty. Brno: Computer Press
 • VERZUH, E. The fast forward MBA in project management. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons.