Projektový controlling online)

Cílem modulu je seznámit posluchače s problematikou projektového controllingu, s možnostmi sledování a vyhodnocování stavu projektu, se způsoby vykazování stavu realizace projektu v rámci kontroly realizace projektu, modul obsahuje stručný přehled nástrojů a technik kontroly průběhu projektu.

Garant a lektor studijního modulu


PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Anotace


Modul je rozdělen do hlavních kapitol. Nejprve je probírána kontrola realizace projektu, především kontroly plnění termínů, kvality, úkolů a zdrojů. Druhá kapitola se zabývá vyhodnocením stavu projektu se zaměřením na různé používané metody včetně predikce dalšího vývoje. Závěrem jsou studenti informováni o nástrojích kontroly průběhu projektu a o možnostech sledování několika projektů současně včetně praktických příkladů.

Sylabus


1. Kontrola realizace projektu

 • realizace projektu
 • způsoby vykazování stavu realizace projektu
 • kontrola plnění termínů
 • kontrola úkolů
 • kontrola zdrojů a nákladů
 • kontrola kvality

2. Vyhodnocení stavu projektu

 • metoda procentního plnění
 • metoda SSD
 • milníková metoda
 • problémy vyhodnocení stavu projektu
 • predikce dalšího vývoje projektu
 • vyhodnocení odchylek a příprava rozhodnutí
 • provedení řídících zásahů

3. Nástroje kontroly průběhu projektu

 • zprávy (reporting)
 • kontrolní schůzky

4. Sledování několika projektů současně

 • podstata sledování projektů současně
 • příklady sledování

Literatura


 • DOLEŽAL, J; MÁCHAL, P; LACKO, B. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada. 507 s. ISBN 978-80-247-2848-3
 • ŠTEFÁNEK, R; HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina a kol. Projektové řízení pro začátečníky aneb vkročte do projektového řízení pravou nohou. Brno: Computer Press, 305 s.
 • HEPTONSTALL, J. Project management. Praha: Národní vzdělávací fond. 276 s.
 • HYNDRÁK, K. Project 98, 2000, 2002 : praktické příklady. Praha: Grada. 215 s. ISBN 8024703661
 • KERZNER, H. Project Management: Case Studies. 3rd edition. New Jersey: Wiley. 681 p. ISBN 0470278714
 • NEMEC V. Projektový management. Praha: Grada Publishing. 184 p. ISBN 80-247-0392-0
 • NEWTON, R. Úspěšný projektový manažer. Praha: Grada. 255 p. ISBN 9788024725444
 • TAYLOR, J. Začínáme řídit projekty. Brno: Computer Press. 215 p. ISBN 9788025117590
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Computer Press. ISBN 80-247-1501-5
 • ČSN ISO 10006. Systém managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti. Švýcarsko: Český normalizační institut, Říjen. 46 p.
 • IPMA Competence Baseline. The Netherlands: International Project Management Association, June. 200 p. Available from WWW: < www.ipma.ch/Documents/ICB_V._3.0.pdf >. ISSN 0-9553213-0-1
 • Tools for Development: A handbook for those engaged in development activity. UK: Department for International Development, March. 66 p. Available from WWW: < www.dfid.gov.uk/pubs/files/toolsfordevelopment.pdf >
 • Managing Successful Projects with PRINCE2. London: The Stationery Office. 327 p. Available from WWW: < www.tsoshop.co.uk >. ISSN 9780113310593