Property a facility management (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s oborem Facility Management a jeho pojetím v EU. Posluchači jsou seznámeni podrobně s historií, definicí a úrovněmi facility managementu. Dále je blíže specifikována norma ČSN EN 15221 a přiblížena osoba facility manažera.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Mgr. Ing. et Ing. Richard Blatný, FINS., MBA, LL.M., Ph.D.

Anotace


EU norma ČSN EN 15221 „Facility management“ definuje tento obor jako integrované řízení všech služeb, které podporují základní činnosti společností. Z pohledu stavebního se jedná o ekonomický avšak flexibilní prostor, z pohledu společnosti se jedná o správu nemovitostí a majetku a zajištění všech podpůrných služeb. V rámci studia budete seznámeni s posledními standardy EU, problematikou in/outsourcingu, seznámíme Vás s postupy, jak připravit smlouvu na dodávku služby v souladu s EU standardy, dotkneme se mnoha oblastí služeb, které lze pro uživatele budov zajišťovat.

Sylabus


1. Historie Facility Managementu

 • vývoj Facility Managementu a jeho postupné rozšíření

2. Co je Facility management

 • definice Facility managementu a 3P

3. Úrovně a zajištění Facility Managementu

 • 3 základní úrovně plánování
 • formy řízení podpůrných procesů

4. Norma ČSN EN 15221

 • termíny a definice
 • průvodce přípravu smluv o FM
 • kvalita ve facility managementu
 • kategorizace facility managementu
 • procesy ve facility managementu
 • měření prostor ve facility managementu
 • benchmarking ve facility managementu

5. Facility manažer

 • osoba facility manažera

Literatura


 • ŠTRUP, O.: Základy Facility managemntu. Vydavatelství: Professional Publishing. ISBN: 9788074311437
 • KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E. A SOUKUP, P.: Facility management v kostce: pro profesionály i laiky. Olomouc: Form Solution. ISBN 978-80-905257-0-2
 • VYSKOČIL, V. K., KUDA, F. A kol.: Management podpůrných procesů – Facility management. Vydavatelství: Professional Publishing ISBN: 9788074310461