Property a facility management

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s oborem Facility Management a jeho pojetím v EU. Posluchači jsou seznámeni podrobně s historií, definicí a úrovněmi facility managementu. Dále je blíže specifikována norma ČSN EN 15221 a přiblížena osoba facility manažera.

Garant a lektor studijního modulu


Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Anotace


EU norma ČSN EN 15221 „Facility management“ definuje tento obor jako integrované řízení všech služeb, které podporují základní činnosti společností. Z pohledu stavebního se jedná o ekonomický avšak flexibilní prostor, z pohledu společnosti se jedná o správu nemovitostí a majetku a zajištění všech podpůrných služeb. V rámci studia budete seznámeni s posledními standardy EU, problematikou in/outsourcingu, seznámíme Vás s postupy, jak připravit smlouvu na dodávku služby v souladu s EU standardy, dotkneme se mnoha oblastí služeb, které lze pro uživatele budov zajišťovat.

Sylabus


1. historie Facility Managementu

 • vývoj Facility Managementu a jeho postupné rozšíření

2. co je Facility management

 • definice Facility managementu a 3P

3. úrovně a zajištění Facility Managementu

 • 3 základní úrovně plánování
 • formy řízení podpůrných procesů

4. norma ČSN EN 15221

 • termíny a definice
 • průvodce přípravu smluv o FM
 • kvalita ve facility managementu
 • kategorizace facility managementu
 • procesy ve facility managementu
 • měření prostor ve facility managementu
 • benchmarking ve facility managementu

5. facility manažer

 • osoba facility manažera

Literatura


 • ŠTRUP, O.: Základy Facility managemntu. Vydavatelství: Professional Publishing. ISBN: 9788074311437
 • KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E. A SOUKUP, P.: Facility management v kostce: pro profesionály i laiky. Olomouc: Form Solution. ISBN 978-80-905257-0-2
 • VYSKOČIL, V. K., KUDA, F. A kol.: Management podpůrných procesů – Facility management. Vydavatelství: Professional Publishing ISBN: 9788074310461