Public Relations

Cílem tohoto modulu je seznámit účastníky semináře se základním pojmovým aparátem oboru, základními nástroji a strategickým přístupem pro formulaci public relations plánů.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Mgr. Luďka Raimondová

Anotace


Modul je členěný dvou základních části. První, úvodní část, přináší charakteristiku oboru, uvádí základní historické milníky PR a dotýká se základních etických otázek. Uvádí také vztah k souvisejícím disciplínám, jako je marketing a marketingová komunikace. Ve druhé části se zaměřuje na profesní standardy procesů vedoucích k profesionálnímu nastavení strategického plánu. Součástí sylabu jsou i popisy základních PR nástrojů a metod. V závěru sylabu jsou uvedené základní přístupy k hodnocení jednotlivých nástrojů.

Sylabus


1. Public relations

 • nástroje
 • členění
 • přístupy

2. Plány

 • analýza/audit
 • cíle
 • cílové skupiny
 • strategie a taktika
 • systém

3. Interní komunikace

 • vydávání firemních materiálů
 • management
 • sponzoring

Literatura


 • HEJLOVÁ, D. Public relations. Praha: Grada Publishing,
 • KOPECKÝ, L. Public relations. Dějiny – teorie – praxe. Praha: Grada Publishing