Řízení informační bezpečnosti a IT rizik

Tento modul má za úkol seznámit studující s metodami a nástroji auditu IS/ICT pro oblasti vývoje a řízení informačních systémů (IS), provozu informačních systémů a technologií (ICT), bezpečnostních incidentů a dalšími oblastmi.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jan Mikulecký, Ph.D.

Anotace


Informační a komunikační technika (ICT) přestala být technickou zajímavostí a postupně se stala základní infrastrukturou pro činnost podniků a institucí. Informační systémy (IS) jsou potřebnou nadstavbou ICT. Korektní a bezproblémová činnost ICT a IS je základem odpovídající výkonnosti instituce.

Sylabus


1. Bezpečnostní zásady

 • neslučitelné funkce
 • rizika a jejich vyhodnocení
 • klasifikace aktiv

2. Řízení přístupu

 • monitorování
 • komunikační sítě
 • rozvoj IS

3. Provozování IS

 • kontinuita činností
 • zálohování informací

Literatura


 • SVATÁ, V.: Audit informačního systému. Profesional Publishing
 • BASL, J.: Podnikové informační systémy. Grada Publishing
 • VYMĚTAL, D.: Informační systémy v podnicích – teorie a praxe projektování. Grada Publishing
 • GÁLA, L., Pour J., Toman P.: Podniková informatika, Grada Publishing,
 • TVRDÍKOVÁ, M.: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Grada Publishing
 • ČERMÁK, M.: Řízení informačních rizik v praxi. ISBN: 978-80-7399-731-1, Tribun EU
 • VOŘÍŠEK, J. a kol.:Principy a modely řízení podnikové informatiky, Praha, Oeconomica, 446 s. ISBN 978-80-245-1440-6
 • GÁLA, L. et al.: Podniková informatika. Grada Publishing