Řízení lidských zdrojů v oblasti IS/IT (online)

Cílem modulu je uvědomit si zásady řízení lidských zdrojů, které jsou potřeba pro dobré pochopení této tématiky v oblasti IT firem.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Anotace


V úvodní části tohoto modulu se studenti seznámí s personálním řízením a jeho procesy jakožto páteří řízení firmy v oblasti IT. Dále je modul věnován úrovni a rozsahu implementované práce v oblasti personální práce v organizaci, pojetí role personalistů v organizaci, trendy HR v 21. století a personální strategii a personální politice. V poslední části je věnován čas útvaru lidských zdrojů a jeho organizace.

Sylabus


 1. Personální řízení a jeho procesy
 2. Historie personální práce
 3. Úroveň a rozsah implementované práce v oblasti personální práce v organizaci
 4. Pojetí role personalistů v organizaci
 5. Trendy HR v 21. století
 6. Personální strategie a personální politika
 7. Útvar lidských zdrojů a jeho organizace

Literatura


 • OWEN, Jo. Jak se stát úspěšným lídrem: leadership v praxi. Praha: Grada, 2006. Manažer. ISBN 80-247-1726-3
 • COVEY, Stephen M. R. a Rebecca R. MERRILL. Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-176-8.
 • PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 3., rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Poradce pro praxi. ISBN 978-80- 247-5515-1.
 • ADAIR, J. Leadership – učte se od velkých vůdců. Computer Press. ISBN 80-251- 1256-X jedna z nejlepších publikací v této oblasti
 • LUKAS, Josef a Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2139-9.
 • OWEN, J.: Tři pilíře úspěšného manažera, Grada
 • MAXWELL, John C. Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti. Hodkovičky: Pragma, c2002. ISBN 80-7205-870-3