Řízení programů a portfolií

Cílem modulu je vysvětlit hlavní myšlenky, které stojí za vznikem programů a projektových portfolií a přístupy, které jsou při jejich řízení efektivní. V úvodu se tématika věnuje především praxi projektového řízení a s ní spojeným problémům v efektivnosti. Dále je pozornost zaměřena na management programu, projektového portfolia a doplnění problematiky řízení rizik aplikované na programy. Student získá ucelený přehled o portfoliích a zároveň jsou mu srozumitelně prezentovány příklady z praxe v oblasti problémů klasických představ o uzavřených projektech.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Petr Hujňák, CSc.

Anotace


Modul se zabývá problematikou řízení programů a portfolií a souvislostmi této problematiky s vlastním řízením projektů. Nejprve jsou studenti seznámení s problematikou, které čelí klasické představy o uzavřeném projektu a rozdíly mezi měkkým a tvrdým projektem. Dále je definován projekt, program a portfolio, management programu se zaměřením na benefity programu, životní cyklus a zainteresované strany programu včetně propojení programu na strategie organizace. Závěr modulu je věnován managementu projektového portfolia, jeho optimalizaci, autorizaci komponent a dalším významným pojmům z této oblasti.

Sylabus


1. Problémy klasických představ o uzavřeném projektu

 • krize klasické představy o uzavřeném projektu – slabá strukturovanost zadání
 • krize klasické představy o uzavřeném projektu – komplexita řešení
 • krize klasické představy o uzavřeném projektu – řízení podle cílů
 • krize klasické představy o uzavřeném projektu – neznalost postupu vpřed

2. Definice projektu, programu a portfolia

 • projekt
 • program
 • portfolio
 • vzájemné souvislosti mezi projektem, programem a portfoliem

3.  Management programu

 • sladění programu na strategii
 • management přínosů programu
 • vládnutí nad programem
 • program Life Cycle Management

4. Management projektového portfolia

 • strategický management portfolia
 • management vládnutí portfolia
 • management výkonu portfolia
 • management komunikace portfolia
 • portfolio Risk Management

Literatura


 • HUJŇÁK, P. Řízení programů a portfolií. Praha: Výukový text (sylabus) pro Business Institut. Dostupné rovněž elektronicky na http://www.perpartes.cz/publikace
 • A GUIDE TO THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK® Guide) – Fifth Edition. Pennsylvania, USA: Project Management Institute. ISBN 978-1-935589-67-9
 • DIXON, M., on behalf of APM`s Professional Board. Project Management Body of Knowledge – Fourth Edition. Cambridge, England: Association for Project Management. ISBN 1-903494-00-1
 • Enterprise Value: Governance of IT Investments, Governance of IT Investments, The Val IT Framework. USA: IT Governance Institute. ISBN 1-933284-32-3
 • Enterprise Value: Governance of IT Investments, The Business Case. USA: IT Governance Institute. ISBN 1-933284-33-1
 • The Risk IT Practitioner Guide, USA: ISACA. ISBN 978-1-60420-116-1
 • HUJŇÁK, J., HUJŇÁK, P., MOTAL, M. Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení, oblast Řízení rizik. Brno: Společnost pro projektové řízení, o. s. Dostupné elektronicky v sekci nezávislé studie na http://www.perpartes.cz/publikace/Nezávislé studie/Doporucena praxe oblast Rizeni rizik v1.pdf
 • HUJŇÁK, P. Enterprise Architecture a řízení ICT aktiv. Brno: Sborník konference Datakon. Prezentace k článku dostupná elektronicky na http://www.datakon.cz/media/2011/prezentace/zvane/hujnak.pdf
 • HUJŇÁK, P. Praktická hodnota dobře provedené přípravy projektu pomocí Business Case. Praha: Sborník konference ISACA IT GOVERNANCE: MĚŘENÍ PŘÍNOSŮ IT A NÁVRATNOST INVESTIC DO IT
 • IPMA Organizational Competence Baseline – The standard for moving organisations forward. Switzerland: International Project Management Association (IPMA®). Dostupné elektronicky na https://www.p-m-a.at/en/pma-download-2/doc_download/726-ipma-ocb-ipma-organizational-competence-baseline-1-0-englisch.html
 • ISO 10006:2003 Quality management systems — Guidelines for quality management in projects : ISO copyright office
 • ISO 21500:2012. Guidance on project management. International standard. First edition. Switzerland: ISO copyright office
 • Management of Portfolios. United Kingdom: The Stationery Office (TSO). ISBN 9780113312948
 • The Open Group Architecture Framework (TOGAF) – Version 9:The Open Group. ISBN: 978-90-8753-230-7