Self management (online)

Cílem tohoto modulu je vysvětlit program zaměřený na poznání a rozvoj osobnosti, ve smyslu vlastností. Schopností, dovedností a zkušeností a hledání optimální míry mezi volným a pracovním časem (pracovní a civilní rolí). Dalším cílem modulu je naučit se rozpoznávat nové souvislosti v „souboji“ s časem, který je možné jen stěží vyhrát, a ve kterém je vždy vhodné oddělovat práci od soukromí.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jana Puhalová

Anotace


Při dnešním hektickém způsobu života už není největším úkolem vysoký výkon, ale uvědomění si svých priorit, možností a vzorců chování, ve kterých žijeme. Pro manažery a manažerky, kteří chtějí pracovat na rozvoji, integraci a harmonizaci své osobnosti, je dobré poznat, kam v životě směřují, porozumět sama sobě a naučit se nalézat a využít své skryté možnosti a zdroje a současně transformovat své zátěžové mechanismy.

Sylabus


1. Osobní pohoda

 • otázky pro řízení vlastního života
 • myšlenková mapa

2. Moje nitro a okolí

 • zdroj stresu u manažerů
 • zvládání stresu
 • metody seberozvoje
 • principy efektivního řízení času

3. Rodina a práce

 • work life balance
 • úspěch x neúspěch

4. Fyzická aktivita

 • kondice duchovní
 • kondice duševní
 • kondice společenská
 • kondice fyzická – pohyb
 • kondice fyzická – životospráva

Literatura


 • ZANDL, D. Life management, Grada
 • COVEY, S. 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press
 • PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas – Time management IV. generace, Time Expert,
 • DAVIDSON, J: Jak zvládnout stress, Pragma
 • ALLEN, D. Mít vše hotovo, Jan Melvil Publishing
 • COLEMAN, R., Barrie, G: 525 způsobů, jak se stát lepším manažerem, Management Press
 • BABUTA, L. Síla jednoduchosti: 6 klíčových principů efektivity, které změní váš život, Computer Press
 • BUZAN, T. Mentální mapování, Portál
 • TOMAN, I. Tajemství vnitřní mluvy, Taxus
 • CARLSON, R. Nekazte si život maličkostmi, Talpress