Self marketing

Cílem modulu je seznámit účastníky s praktickými zásadami a metodami pozitivní komunikace, upozornit na možnosti a význam verbálních a neverbálních signálů v manažerské praxi, a v neposlední řadě podat konkrétní návrh efektivních postupů k prosazení vlastních myšlenek, návrhů a cílů, prostřednictvím adekvátních řečnických metod.

Garant studijního modulu


Mgr. Jana Adámková, Ph.D., MBA

Anotace


V dnešní době je efektivní komunikace základem pro budování vztahu s cílovou skupinou. Základním předpokladem efektivní komunikace je zaměření se na  cílovou skupinu a její zaujetí. Vždy záleží na typu projevu, ke kterému je nutné vhodně zvolit přiměřenou verbální i neverbální komunikaci. Na základě vhodných komunikačních vzorců bude poukázáno na chyby, kterých je nutné se vyvarovat a zároveň budou probírány i nové trendy v řečnickém umění.

Sylabus


1. Komunikace a její charakteristika

 • charakteristika komunikace pro naše účely jednání s lidmi
 • faktory ovlivňující komunikaci
 • základní funkce komunikace a funkce dle Mikuláštíka
 • složky komunikace dle Shannon-Weaverova modelu

2. Verbální komunikace

 • jazyk
 • paralingvistické aspekty řeči

3. Neverbální komunikace

 • mimika
 • gestikulace
 • proxemika
 • haptika
 • posturologie
 • vizika

4. Řecnické projevy

 • propagující projevy
 • odborné projevy
 • pracovní projevy
 • příležitostné a ceremoniální projevy
 • scénář projevu
 • videoukázky projevů
 • přehled řečnických figur

5. Praktická doporučení

 • nejznámější řečníci
 • práce s dechem před a během mluveného projevu
 • zásady práce s předáváním informací v řečnickém projevu
 • tréma
 • řečnické chyby a zvládnutí obtížných situací
 • nové trendy v řečnickém umění

Literatura


 • LEANNEOVÁ, S. Rétorika pro lídry. Řekněte to jako Obama. Brno: Computer Press. ISBN:978-80-251-2633-2
 • LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Hodego. ISBN: 80-7219-018-0
 • ADÁMKOVÁ, J. a kol. Mluvený projev. Soubor multimediálních studijních opor. Olomouc: UPOL. ISBN: 978-80-244-3265-6
 • CARNEGIE, D. Vstaň a mluv. Jak se naučit obratně komunikovat a hovořit na veřejnosti. Přel. Svatoslav Gosman. Praha: Beta. ISBN 978-80-7306-494-5
 • GALLO, C. Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse. Jak si získat každé publikum. Přel. Radek Blaheta. Praha : Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4389-9
 • LEANNEOVÁ, S. Rétorika pro lídry: řekněte to jako Obama. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2633-2
 • PLAMÍNEK, J. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4484-1
 • ŠPAČKOVÁ, A. Trénink techniky řeči. Naučte se mluvit barevně. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5578-6