Síťová architektura a bezpečnost přenosu dat

Cílem modulu je uvedení do základních pojmů a souvislostí v oblasti architektury datových sítí a základů bezpečnosti přenosu dat. Modul podrobněji popisuje oblast přenosu dat a základních mechanismů pracujících v rozsáhlých ICT systémech. Studenti si interaktivní formou osvojí základní stavební prvky datových sítí a základní kroky pro návrh a budování datových sítí.

Garant a lektor studijního modulu


Ivo Kubíček

Anotace


Modul představuje základní pojmy v oblasti komunikačních technologií a datových sítích a věnuje se jednotlivým vrstvám referenčního modelu ISO/OSI tak, aby studenti získali přehled o účelu jednotlivých vrstev. Účelem je pochopení rozdílných požadavků na LAN a WAN sítě, odlišnosti mezi přepínači a směrovači a základní logika návaznosti vrstev referenčního modelu na sebe. V úvodu je dále nastíněna stručná historie vývoje počítačových sítí a Internetu.

Sylabus


1. přenos dat

 • principy a omezující faktory
 • kabelážní systémy
 • principy multiplexingu

2. princip přenosu dat

 • účely jednotlivých vrstev modelu

3. referenční modely

 • vyšší vrstvy ISO/OSI modelu
 • protokoly TCP/IP

4. architektura podnikových sítí

 • smysl pojmů
 • principy šifrování dat
 • bezpečnostní technologie

5. trendy v komunikačních technologií

 • moderní prostředky
 • správa životního cyklu síťové infrastruktury

Literatura


 • ŠMRHA P: Internetworking pomocí TCP/IP / Pavel Šmrha, Vladimír Rudolf, České Budějovice: Kopp; Plzeň: Západočeská univerzita. ISBN 80-85828-09-X
 • TANENBAUM, A. S., WETHERALL D. J: Computer Networks, Prentice Hall,. ISBN 978-0132126953
 • KABELOVÁ, A., DOSTÁLEK L.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press. ISBN 978-80-251-2236-5
 • KÁLLAY F., PENIAK P.: Počítačové sítě LAN/MAN/WAN a jejich aplikace. Grada. ISBN 80-247-0545-1
 • PUŽMANOVÁ, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z. Computer Press. ISBN 8025112780
 • TRULOVE, J.: Sítě LAN – hardware, instalace a zapojení. Grada. ISBN 978-80-247-2098-2
 • ZANDL, P.: Bezdrátové sítě WiFi: Praktický průvodce. Computer Press. ISBN 80-722-6632