Soft skills

Cílem tohoto modulu je seznámit se s nejdůležitějšími manažerskými a vůdcovskými schopnostmi a dovednostmi v souvislosti s řízením firmy.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Valerij Valerijevič Seničev Ph.D.

Anotace


Dnes nabývají dovednosti větší váhy než dosud velmi ceněné znalosti. Je to dáno tím, že znalosti pro danou pozici se velmi mění a rychle vyvíjí a aby manažer uspěl, musí být schopen se novým věcem učit, být flexibilní, a mít správné nastavení vlastního „mindsetu“. Tím je myšlena sestava domněnek, předpokladů, návyků, způsobu chování, představ o nás samých a o světě. Tato sestava (náš osobní mindset) ovlivňuje, co a jak děláme a také to, zda budeme úspěšní. Tento modul Vás provede nejvýznamnějšími měkkými dovednosti, jejich osvojení je základním předpokladem úspěchu manažera.

Sylabus


 • Definice manažera
 • Měřitelnost manažerského úspěchu
 • Soft skills
 • Emoční inteligence
 • Efektivní komunikace
 • Naslouchání
 • Zpětná vazba
 • Delegování
 • Sebeřízení

Literatura


 • WHITMORE, J. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti: metoda transpersonálního koučování. 3., dopl. a přeprac. vyd. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-209-3
 • COVEY, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Vyd. 2. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-241-3
 • COVEY, Stephen R. 8. návyk: od efektivnosti k výjimečnosti. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-138-0
 • GALLWEY, W. Timothy. Tajemství vysoké pracovní výkonnosti: metoda Inner  Game. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-115-1
 • KOCH, R. Pravidlo 80/20: umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. 2., aktualiz. vyd. Přeložila Jana NOVOTNÁ. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-175-1.
 • PLAMÍNEK, J. Týmová spolupráce a hodnocení lidí, Grada Publishing, a.s., Praha 2009
 • BLANCHARD, Kenneth H. Minutový manažer: Nejrychlejší způsob, jak zvážit vlastní prosperitu. Praha: Pragma, 1993. ISBN 80-85213-29-X
 • MAXWELL, John C. Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti. Hodkovičky: Pragma, c2002. ISBN 80-7205-870-3
 • CANFIELD, J. a Janet SWITZER. Pravidla úspěchu: jak se dostat z místa kde jste, tam kde chcete být. Hodkovičky [Praha]: Pragma, c2006. ISBN 80-7349-004-8
 • FOX, Jeffrey J. Jak se stát dobrým šéfem: How to Become a Great Boss: pravidla pro získání a udržení nejlepších zaměstnanců. Praha: Fragment, 2010. Kariéra (Fragment). ISBN 978-80-253-1118-9