Současnost a trendy projektového řízení (online)

Modul se soustředí na nové agilní metody projektového řízení, zejména na metodu SCRUM. Studenti se dozvědí, co znamená pojem VUCA, agilita, jaké jsou agilní pojmy a jaké jsou aktuální agilní metody používané v projektovém řízení, čímž si posílí povědomí o době, ve které se nacházíme nyní a kam dále v projektovém řízení směřujeme. Dále se studenti naučí rozdíly mezi rigidními a agilními metodami projektového řízení, dozví se, jaké jsou hlavní příčiny selhání agilních projektů a naučí se agilně přistupovat k týmu, aby tým pracoval efektivně. Studenti se také dozvědí, jak hladce projít agilní transformací a jaké je využití agilní metody Design Thinking a SCRUM.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Adéla Karlovská

Anotace


Modul je nejprve zaměřen na rozbor aktuální doby a porovnání aktuálních metod projektového řízení. Následně se modul soustředí již výhradně na agilní metody a agilní přístupy. Závěrem je proveden detailní rozbor efektivní agilní metody SCRUM, která slouží pro organizaci práce týmu a lze ji velice jednoduše použít i mimo IT oblast.

Sylabus


1. VUCA svět

 • Rozbor nového světa
 • 4 klíčové faktory ve VUCA době
 • Co je to Agilita a její vznik

2. Projektové řízení a Agile

 • Porovnání agilních a rigidních metod projektového řízení
 • Proč zvolit agilní projektové řízení
 • Výhody a nevýhody použití jednotlivých metod

3. Agilní transformace

 • Agilní transformace a důvody pro transformaci
 • Agilní manifest
 • 12 agilních principů
 • Příčiny selhání agilních projektů

4. Agilní metody

 • Design thinking
 • Business model Canvas
 • LEAN
 • KANBAN
 • SCRUM

4. Růstové a fixní myšlení

 • Co je to, proč je důležité mít růstové myšlení
 • Jak růstové myšlení budovat a posílit

4. SCRUM

 • Proces (role, ceremonie, artefakty)
 • Prioritizace
 • Hodnoty

Literatura


 • Šochová Zuzana, Eduard Kunce: Agilní metody řízení projektů
 • Šochová, Z.: Skvělý SCRUMMaster
 • Doležal Jan: Projektový management – Komplexně, prakticky a podle světových standardů
 • Dweck, C.: Mindset: The New Psychology of Success / Nastavení mysli
 • Myslín, J.: SCRUM