Specifika námořní, letecké, železniční a silniční dopravy

Cílem modulu je seznámit posluchače s technickou základnou jednotlivých dopravních oborů – silniční, železniční, vodní a letecké dopravy. Největší prostor je věnován dopravě nákladní. Pozornost je věnována jednak dopravní infrastruktuře a jednak dopravním prostředkům používaným v jednotlivých dopravních oborech. Součástí výuky je též představení technické základny intermodální přepravy, resp. kombinované přepravy. Posluchači jsou seznámeni s provozními a ekonomickými konsekvencemi jednotlivých dopravních oborů.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.

Anotace


Problematiku řešenou v rámci tohoto modulu je možné rozdělit do několika subsystémů, které obsahují obory a druhy dopravy a detailně popsané veškeré části dopravy námořní, železniční, letecké a hlavně také silniční. Každý druh dopravy má danou svou technickou základnu a dopravní prostředky.

Sylabus


1. obory dopravy

 • základní obory
 • specifické obory

2. druhy dopravy

 • různá hlediska definování

3. silniční doprava

 • dopravní infrastruktura
 • dopravní prostředky

4. železniční doprava

 • dopravní infrastruktura
 • dopravní prostředky
 • řadová označení nákladních vozů

5. vodní doprava

 • dopravní infrastruktura
 • dopravní prostředky

6. letecká doprava

 • členění obchodní letecké dopravy
 • dopravní infrastruktura
 • dopravní prostředky
 • vzdušný prostor

7. intermodální doprava

 • kombinovaná přeprava
 • dělení intermodální přepravy
 • technická základna

Literatura


 • RATHOUSKÝ, ; JIRSÁK, P.; STANĚK, M. Strategie a zdroje SCM. C. H. Beck. Praha
 • NOVÁK, R.; RATHOUSKÝ, ; MEDVEĎ, J.; ZELENÝ, L.; PERNICA, P. Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství. C. H. Beck. Praha. ISBN 978-80-7400-514-5.
 • Průvodce nákladní přepravou Českých drah. Část 14: Nákladní železniční vozy. JERID, spo s r.o. Olomouc, dostupné z: <https://www.cd.cz/files/pruvodci/ pru14.pdf>.
 • Průvodce nákladní přepravou Českých drah. Část 4: Železniční vozy pro kombinovanou přepravu. JERID, spo s r. o. Olomouc, Dostupné z: <https://www.cd.cz/files/pruvodci/pru4.pdf>.