Start up (online)

Cílem modulu je poskytnout studentům komplexní porozumění procesu zakládání a rozvoje startupu. Modul se zaměřuje na klíčové aspekty, které jsou pro úspěšné podnikání nezbytné. Studenti se nejprve seznámí s pojmem startup a pochopí, jak se liší od tradičních malých podniků a korporací. Naučí se definovat hlavní charakteristiky startupů, jako jsou inovace, škálovatelnost a růstový potenciál.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotace


Jedním z důležitých témat modulu je validace podnikatelského nápadu. Studenti se seznámí s metodami, jako je průzkum trhu a vytvoření minimálně životaschopného produktu. Financování startupu je dalším klíčovým aspektem, kterému se modul věnuje. Studenti se dozvědí o různých způsobech financování, včetně bootstrappingu, angel investorů, rizikového kapitálu a crowdfundingu. Porozumí procesu získávání investic a očekáváním investorů. Modul také rozvíjí podnikatelské dovednosti studentů. Zaměří se na vedení týmu, komunikaci a strategické myšlení. Studenti budou diskutovat o významu networkingu a budování vztahů v podnikatelském prostředí.

Sylabus


1. Startupový cyklus

2. Jednorožci mezi startupy

3. Česká staruptová stopa

4. Finance

  • crowdfunding
  • angel investoři
  • venture capital
  • startup inkubátory
  • dotace a fondy

5. Pitch deck

Literatura


Povinná literatura:

  • Norris Dan, Startup za 7 dní, 2018, Blue Vision, 978-80-87672-66-2
  • Ries Eric, Startup jako princip podnikání, 2019, Management Pres, 978-80-726-1573-5
  • Tesař, Martin. Startup: od základů k exponenciálnímu růstu. Praha: CPress, 2020. ISBN 978-80-264-3131-2.

Doporučená literatura:

  • Guillebeau Chris, Startup za pakatel, 2013, Jan Melvil Publishing, 978-80-87270-59-2
  • Thiel, Peter a Masters, Blake. Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future. New York: Currency, 2014. ISBN 978-0804139298.