Systém zdravotní péče a zdravotního pojištění

Cílem modulu je seznámit se s problematikou poskytování zdravotní péče a s fungováním systému zdravotního pojištění v České republice. Pochopit metody a zásady v organizaci systému, jejich význam a základní principy.

Garant a lektor studijního modulu


Ing Karel Šatera Ph.D., MBA

Anotace


Modul poskytuje přehled o fungování systému zdravotní péče a zdravotního pojištění. Vychází z ekonomické podstaty zdravotnických služeb. Rozděluje tyto zdravotnické služby do jednotlivých systémů ve světě a realizuje jejich srovnání. Analyzuje systém veřejného zdravotního pojištění v České republice, včetně role zdravotních pojišťoven jako jednoho z aktérů.

Sylabus


1. Ekonomická podstata zdravotnických služeb

 • trh zdravotních služeb
 • typy zdravotních systémů a jejich srovnání

2. Systém veřejného zdravotního pojištění

 • definice systému
 • účastníci
 • institucionální zajištění

3. Česká zdravotní systém

 • zdravotnická zařízení
 • financování zdravotní péče
 • finanční toky
 • formy plateb

Literatura


 • ŠATERA K.: Zdravotní pojištění a ekonomika. UTB Zlín. ISBN 978-80-7454-135-3.
 • Zákon č.48/1997 Sb. „o veřejném zdravotním pojištění“
 • Zákon č. 592/1992 Sb. „o pojistném na veřejné zdravotní pojištění“
 • Zákon č. 551/1991 Sb. „o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky“
 • Zákon č. 280/1992 Sb. „o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách“