Teamwork

Cílem modulu je zaměření se na tým, týmovou práci a benefity spolupráce týmu pro jedince i skupinu. Student je seznámen s charakteristikami týmu, jeho druhy a výhodami. Další látka je zacílena především na cíle, jejich kritéria a známe pravidlo pro tvorbu cílů SMART. Na konci modulu jsou studenti seznámeni s průběhem týmové práce, především desaterem úspěšného týmu i bariérami spolupráce v týmu.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Lenka Kolajová

Anotace


Pro dnešní moderní svět businessu je velikým benefitem práce v týmu. Každý jedinec by měl být otevřený možnostem týmové spolupráce vzhledem k jeho přínosům v produktivitě práce i kreativitě jedince. Modul teamwork Vám pomůže blíže porozumět správné tvorbě týmů, spolupráci v týmu i kritickým faktorům, kterým je třeba se vyvarovat. Nastíní Vám cestu, jak úspěšně týmově spolupracovat.

Sylabus


1. Tým a jeho charakteristiky

 • definice týmu
 • charakteristiky týmu
 • druhy týmů
 • znaky týmu a pozitiva
 • výhody a nevýhody týmu

2. Stanovení cíle

 • typy cílů
 • kritéria cílů – pravidlo SMART

3. Skladba týmu

 • výběr členů do týmu
 • velikost týmu
 • týmové role – funkční a dysfunkční role

4. Průběh týmové spolupráce

 • vývojová stádia spolupráce v týmu
 • kritické faktory
 • bariéry týmové spolupráce
 • předpoklady úspěšné týmové spolupráce
 • zpětná vazba a její úrovně

Literatura


 • PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. Praha: Grada. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3664-8
 • KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce: jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-1764-6
 • BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky. Praha: Grada. Management (Grada). ISBN 978-80-247-2313-6
 • GEROPP, B. Tajemství úspěšného vedení lidí. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5337-9
 • HORVÁTHOVÁ, P. Týmy a týmová spolupráce. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-390-4
 • HERMOCHOVÁ, S. Teambuilding. Praha: Grada. Vedení lidí v praxi. ISBN 80-247-1155-9
 • KRÜGER, W. Vedení týmů: jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým.
 • Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-0780-2
 • MALONE, P. B. Mějte je rádi a veďte je: jak vést lidi: kniha pro každého. Praha: Práce.