Testování aplikací a služeb IT

Cílem modulu je představit problematiku organizace a řízení testování, důkladně vysvětlit terminologii a popsat začlenění procesu testování do vývoje SW a okolních procesů.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Zdeněk Boháč

Anotace


V první části tohoto modulu budou představeny důvody, proč je nutné testování SW (jak nového, tak v rámci změnového řízení aplikací). Dále se v budeme zabývat axiomy a základními pojmy testování, jako je například: FURPS, pojmy verifikace a validace, V-daigram atd. Poslední část tohoto modulu se bude věnovat popisu vlastního procesu testování, a to z několika pohledů.

Sylabus


1. testování SW

 • důvody
 • účel
 • obhájení benefitů

2. axiomy

 • základní axiomy
 • klíčové pojmy
 • kategorie testů

3. proces testování

 • odpovědnost a pravomoc rolí
 • popis aktivit procesu
 • metrik

Literatura


 • ROUDENSKÝ, P., HAVLÍČKOVÁ, A. Řízení kvality softwaru: průvodce testováním. Brno: Computer Press, s52-53, ISBN 978-80-251-3816-8.
 • ITIL service transition. London: TSO, xii, 347 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331306-8.
 • Rational Unified Process: Rational Software White Paper. [online]. Dostupné z: http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices_TP026B.pdf
 • PÉRAIRE, C. et al. The IBM Rational unified process for System Z [online]. Poughkeepsie, NY: International Technical Support Organization, xii, 252 p. ISBN 07-384-8900-X. Dostupné z: http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247362.pdf
 • IEEE standard for software test documentation. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers,. ISBN 07-381-1444-8.
 • ČSN ISO/IEC 20000-1:2012. Informační technologie – Management služeb – Část 1: Požadavky na systém managementu služeb.. Praha: ÚNMZ, 2012.
 • ISO/IEC 20000-2:2012. Information technology – Service management – Part 2: Guidance on the application of service management systems. Geneva, Switzerland: ISO copyright office
 • CobiT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Rolling Meadows, Illinois, USA: ISACA. ISBN 978-1-60420-237-3.
 • CobiT 5: Enabling Processes. Rolling Meadows, Illinois, USA: ISACA. ISBN 978-1-60420-241-0.
 • itSMF Czech Republic: webový portál občanského sdružení itSMF CZ [online] [cit. 2012-03-13]. Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/
 • ITSMF CZECH REPUBLIC. ITIL® výkladový slovník v češtině. Praha. Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/zdroje/informacni-zdroje/odborna-knihovna-itsmf-cz/publikace-ke-stazeni/