Time management (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se s filozofií a nástroji time managementu, především se zaměřením na time management IV. generace a metodikou sebeřízení v čase. Prostřednictvím modulu jsou získány poznatky o základních složkách efektivního sebeřízení, které jsou prioritou pro nalezení cesty ke spokojenému životu. Studenti si osvojí základní pravidla práce s cíli a zaměří se na využití nejznámějších metod v oblasti dosahování cílů.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.

Anotace


Time management je souhrn poznatků o plánování a uspořádání času. V oblasti time managementu lze rozlišit tzv. IV generace přístupu k času, které postupně vznikaly. Čtvrtá, nejvýznamnější generace je zaměřena na sebepoznání, vedení a řízení. Základem efektivity podle této generace je tvrzení, že efektivní člověk je pouze takový jedinec, který je spokojený ve více aspektech svého života. Výsledkem spokojenosti jedince bývá zpravidla dlouhodobá rovnováha, tedy základ úspěchu.

Sylabus


1. Time management

 • time management I.generace
 • time management II.generace
 • time management III.generace
 • time management IV.generace

2. Efektivní sebeřízení

 • pohoda a stres
 • nedokonalost
 • pozitivní myšlení
 • návyk
 • sebeuvědomění
 • proaktivita
 • work-life
 • rovnováha života

3. Práce s cíli

 • Metoda SMART
 • Paretovo pravidlo
 • Eisenhowerův princip

4. Časožrouti

 • multitasking
 • prokrastinace

5. Efektivní time management

 • využití poznámek a elektronických nástrojů
 • sebeřízení a Coveyho sedm návyků vůdčích osobností

Literatura


 • PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas, Grada.
 • COVEY, S. R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, Praha
 • VORÁČ, M.: Kreativní Time Management, Pyramida system CZ, s.r.o., Praha
 • BĚLOHLÁVEK, F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management, Computer Press Praha
 • COVEY, S. R.: 8. návyk, Management Press, Praha
 • COVEY, S. R.: To nejdůležitější na první místo, Management Press, Praha
 • COVEY, S. R.; Merrill, A. R.; Merrill, R. R.: Krok za krokem, Votobia, Praha
 • KNOBLAUCH, J., Wöltje, H.: Jak lépe plánovat a řídit svůj čas, Grada Praha
 • PACOVSKÝ, P.: Velká kniha o uspořádání času, IDG Praha