Time management

Cílem tohoto modulu je seznámit se s vývojem time managementu, filozofií time managementu 4. generace a nástroji a metodikou sebeřízení v čase.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Valerij Valerijevič Seničev Ph.D.

Anotace


Time management (TM) je souhrn poznatků o plánování a uspořádání času. V modulu se stručně věnujeme vývoji této oblasti, seznámíme se s hlavními pojmy (vize, poslání, hodnoty, cíle, priority, návyky…), představíme si hlavní nástroje TM, konkrétní metody a techniky plánování a uspořádání času, popíšeme si nejčastější zloděje času a ukážeme si, jak je eliminovat. Do souvislosti s time managementem řadíme pojmy self management či life management.

Teoretický základ modulu vychází z povinné literatury (Covey, Pacovský).

Sylabus


1. Základní pojmy

 • time, self a life management
 • sebepoznání
 • vedení vs. řízení
 • poslání osobní/pracovní
 • vize
 • hodnoty
 • strategické cíle
 • cíl vs. priorita
 • plánování
 • časožrout, zloděj času
 • návyk
 • činnost
 • prokrastinace

2. Vývoj time managementu

 • 4 generace přístupu k času

3. Sebepoznání, vedení a řízení – nástroje time managementu 4. generace

 • vymezení hlavních nástrojů 4. generace time managmentu
 • priorita a metody určení priorit

4. Sebeřízení

 • časový snímek dne
 • časožrouti/zloději času

5. Covey a jeho 7 návyků

 • sedm návyků vůdčích osobností

Literatura


Povinná literatura:

 • COVEY, S. R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, Praha 2016
 • PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas, Grada 2006

Doporučená literatura:

 • Covey, S. R.: 8. návyk, Management Press, Praha 2015
 • Covey, S. R.: To nejdůležitější na první místo, Management Press, Praha 2015
 • Hajzler, T.: Peníze, nebo život? Jak přestat vydělávat na život a začít žít v práci. Nakl. Peoplecomm Praha 2012
 • Knoblauch, J.: Cíle v pracovním i osobním životě, Portál Praha 2013
 • Ludwig, P.: Konec prokrastinace, Jan Melvil Publishing Brno 2013
 • Plamínek, J.: Sebepoznání, sebeřízení a stres, Praktický atlas sebezvládání, Grada Praha 2013
 • Stein, C., Tracy, B.: Najděte svůj bod rovnováhy. Jak si vyjasnit priority, zjednodušit
  si život a získat víc. Anag 2016