Tuzemská média a novináři – jak se v nich vyznat

Cílem modulu je naučit účastníky správně číst a sledovat média, tedy média co nejvíce poznat. Je to klíčový předpoklad pro efektivní public relations. Novinář je totiž cílovou skupinou pro každého PR manažera. Oni jsou těmi, kteří naše témata tlumočí svým čtenářům, divákům či posluchačům. Pro správnou komunikaci je naprosto zásadní vědět, komu vlastně chceme sdělovat témata, která se mají následně objevit v médiích.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Michal Uryč

Anotace


Jaká jsou média – vliv, relevance, čtenost, typ, plus omezení různými faktory. Jak se dívat na mediální scénu. Lze médiím věřit? Jsou hlídacími psy demokracie? Co je to investigativní žurnalistika? Jak se naopak projevují bulvarizační tendence v přístupu i obsahu? Jak pracují novináři? Jak nedělat chyby v komunikaci s nimi?

Sylabus


1. mediální audit

 • bulvární vs. seriózní
 • relevantní vs. nedůležitá
 • tištěná, audiovize, internet

2. vlastnosti novinářů

 • rozdíly
 • mesiánský komplex
 • názory novinářů

Literatura


 • BAJČAN, R. Techniky Public Relations aneb Jak pracovat s médii, Praha: Management Press
 • FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění, Praha: Grada
 • HEJLOVÁ, D. Public relations. Grada, Praha
 • SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně, Praha: Grada
 • KOPECKÝ, L. Public relations. Grada, Praha