Tvorba PR strategie

Modul PR strategie navazuje na všechny předchozí moduly programu Public Relations a je jejich komplexním souhrnem.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Ondřej Kubala

Anotace


Při tvorbě PR strategie je nezbytné využít všech nabytých znalostí v PR, od mediálních vztahů přes interní komunikaci, lobbing nebo vyjednávací taktiky až po krizovou komunikaci. Cílem modulu je předat studentům zkušenosti z tvorby konkrétních strategií a naučit je vlastní strategie vytvářet. Právě tvorba PR strategie je okamžikem, kde se po PR specialistech požaduje především strategické myšlení, schopnost odhadovat kroky protistrany a dokonalá znalost uvažování médií. Studenti se tak musí naučit prakticky propojit všechny dosavadní poznatky z PR.

Sylabus


PR strategie

  • Co je to PR strategie a jaké je její postavení v rámci strategie firmy/projektu.
  • Integrovaná komunikace.
  • Zapojení jednotlivých nástrojů PR do strategie a způsob jejího sestavení.
  • Časté chyby při tvorbě PR strategie.
  • Řešení případových studií.

Literatura


  • Hejlová, D.: Public relations. Grada, Praha, 2015.
  • Horáková, I., Stejskalová, D., Škapová, H.: Strategie firemní komunikace, Praha, Management Press 2000.
  • Věrčák, V., Girgašová, J., Liškařová, R.: Media Relations není manipulace, Praha: Ekopress, 2004.
  • Ftorek, J.: Public relations jako ovlivňování mínění, Praha: Grada, 2009.