Tvorba PR strategie

Cílem modulu je předat studentům zkušenosti z tvorby konkrétních strategií a naučit je vlastní strategie vytvářet. Právě tvorba PR strategie je okamžikem, kde se po PR specialistech požaduje především strategické myšlení, schopnost odhadovat kroky protistrany a dokonalá znalost uvažování médií. Studenti se tak musí naučit prakticky propojit všechny dosavadní poznatky z PR.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Ondřej Kubala

Anotace


Modul PR strategie navazuje na všechny předchozí moduly programu Public Relations a je jejich komplexním souhrnem. Právě při tvorbě PR strategie je nezbytné využít všech nabytých znalostí v PR, od mediálních vztahů přes interní komunikaci, lobbing nebo vyjednávací taktiky až po krizovou komunikaci.

Sylabus


1. teorie tvorby PR strategií

  • postavení PR
  • integrovaná komunikace
  • chyby při tvorbě PR strategie

2. propojení případové studie s vlastní tvorbou studentů

  • případová studie
  • vlastní návrhy a tvorby
  • propojení, zhodnocení

Literatura


  • HORÁKOVÁ, I., STEJSKALOVÁ, D., ŠKAPOVÁ, H. Strategie firemní komunikace, Praha, Management Press, 254 stran, ISBN 978-80-7261-178-2