Úvod do Real Estate

Cílem modulu je seznámit studenty s problematikou trhu nemovitostí a postupy podnikání v této oblasti. Prezentovat klíčové právní a ekonomické požadavky týkající se podnikání s nemovitostmi. Objasnit základní principy fungování trhu nemovitostí, specifikovat hlavní aktéry trhu nemovitostí a popsat jejich podnikatelskou činnost, ukázat příležitosti podnikání na trhu nemovitostí a analyzovat rizika s tímto spojená.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Vladimír Syruček

Anotace


Trh nemovitostí je jedním z klíčových makroekonomických agregátů, určujících vývoj hospodářského cyklu a finančního zdraví národních i nadnárodních ekonomik. V České republice tvoří byty a domy přes 90 % hmotného majetku domácností a společně s hodnotou ostatních budov a staveb představují 85 % čisté hodnoty hmotných fixních aktiv v ekonomice. Nemovitost jako taková plní ze své podstaty jednu ze základních lidských potřeb, kterou je bydlení a potřeba mít střechu nad hlavou. Nemovitosti jako tržní produkty a předměty obchodování jsou ze své podstaty, svou dobou výstavby, životním cyklem, investiční návratností i odpisováním „předměty“ dlouhodobé spotřeby, s dlouhým časovým horizontem ekonomického plánování, realizace i obchodu. Trh nemovitostí zasahuje nejen do sféry výrobní, ale i spotřebitelské, a proto mezi faktory určující úroveň poptávky a nabídky patří mj. politická a ekonomická stabilita, právní ochrana a nedotknutelnost soukromého majetku, právní a legislativní podmínky pro podnikání fyzických a právnických osob, právní podmínky pro převod nemovitostí, úvěrová politika bank a peněžních ústavů či daňové zatížení nemovitostí. V současné době doznal rezidenční trh mnoha změn. Mezi nejdůležitější milníky patří ukončení regulace nájmů bytů a především od roku 2014 je účinný nový Občanský zákoník, a to jak v ustanoveních o nájmu, tak o bytovém spoluvlastnictví.

Sylabus


1. Trh nemovitostí

 • podstata trhu nemovitostí

2. Základní pojmy

 • objasnění základní pojmů

3. Subjekty na trhu nemovitostí

 • subjekty pohybující se na trhu nemovitostí

4. Stavebnictví

 • podstata stavebnictví
 • stavební trh a trh stavebních hmot

5. Sektorové rozdělení nemovitostí

 • rezidenční a komerční nemovitosti, pozemky, developerské projekty

6. Stavebně technické členění nemovitých věcí

 • stavebně-technická hlediska dělení nemovitých věcí

7. Formy vlastnictví nemovitostí

 • osobní vlastnictví, družstevní vlastnictví a spoluvlastnictví celého domu

8. Ceny nemovitostí

 • ceny nemovitostí a jejich vývoj
 • základní pojmy

9. Investice do nemovitosti

 • podstata investicí do nemovitosti

Literatura


 • Milan Jankovský, Evžen Korec – CO JE V DOMĚ, NENÍ PRO MĚ! Ekospol, ISBN 978-80-260-6135-9
 • Pavla Temrová – Realitní kuchařka. Pavla Temrová, 2013. ISBN 978-80-260-5163-3.
 • Syruček, V., Sabotinov, V. a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1042 stran. ISBN 978-80-7400-701-9
 • Syruček, V., Sabotinov, V a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1263 s., ISBN 978-80-7400-776-7
 • Eliáš a kol.: Občanské právo pro každého, Wolters Kluwer 6/2014
 • Slovník právních pojmů, WK
 • Občanské právo pro každého, WK
 • Šustrová, Borovička, Holý: Katastrální zákon, Praktický komentář, Wolters Kluwer, 2018
 • Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm, Bytové spoluvlastnictví a Bytová družstva, 1. či 2.
 • Ronovská Kteřina a kolektiv – Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt, Grada, ISBN: 978-80-247-4204-5
 • Ken McElroy – ABC investování do realit, Pragma, ISBN: 978-80-7349-105-5