Vývoj software, aplikací a služeb IT

Cílem modulu je důkladně vysvětlit základní terminologii a rámcově představit aktuální standardy, postupy a přístupy k tvorbě software (software development). Na praktickém příkladu bude ukázán postup a zachycení požadavků na funkcionalitu IS/IT. Součástí modulu je také úvod do podpory a údržby software.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Petr Marounek, Ph.D.

Anotace


V rámci tohoto modulu bude student nejprve uveden do problematiky tvorby software a dále se budeme zabývat vizí informačního systému a jejích zdrojů. Velice důležitá je také správa požadavků a jejich analýza, kdy v této části budeme na praktickém příkladu demonstrovat postup dekompozice-odvození a detailizace požadavků na informační systém na úroveň funkcionality. Dalším hlavním tématem bude také úvod do testovaní, různé srovnání koncepcí vývoje software a také manažerský úvod do programování.

Sylabus


1. úvod do problematiky software

 • cíle modulu
 • základní terminologie

2. informační systém

 • vize IS a její zdroje
 • dodávka aplikací

3. Rational Unified Process (RUP)

 • základní koncepty
 • podpůrné disciplíny
 • alternativy a doplňky

4. správa požadavků

 • dekompozice
 • funkcionalita
 • use case diagramy

5. koncepce vývoje software

 • agilní koncepce
 • metodické koncepce

Literatura


 • BOOCH, I., et al. The unified software development process : The complete guide to the Unified Process from the original designers. Reading : Addison-Wesley Publ. Co. 463 p. ISBN 0-201-57169-2.
 • EELES, P;  CRIPPS, P. Architektura softwaru. Computer Press. 328 p. ISBN 978-802-5130-360.
 • KROLL, P. The rational unified process made easy: a practitioner’s guide to the RUP. Boston: Addison-Wesley, xxvi, 307 p. ISBN 03-211-6609-4.