Základy pracovního práva

Cílem modulu je poskytnout studentům průvodce základními pojmy a principy pracovního práva, který je provede právními vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem před a při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru či dohod mimo pracovní poměr.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Pavel Jindřich

Anotace


Právní úprava vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli zákoníkem práce je v praxi nezbytná, protože vymezuje základní pravidla jejich vzájemného chování tak, aby pokud možno nemohla být zneužita na úkor jedné či druhé strany. Sylabus popisuje vývoj pracovního práva jako samostatného právního odvětví a zákoníku práce jako hlavní právní normy, upravující právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Sylabus


1. Pracovní právo a zákoník práce

 • právní úprava
 • kodex pracovního práva
 • občanský zákoník

2. Pracovněprávní vztah

 • základní vztahy
 • závislá práce
 • subjekty

3. Pracovní poměr

 • dohody o pracích mimo pracovní poměr
 • změny pracovního poměru
 • skončení pracovního poměru

Literatura


 • BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo, Praha: C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-405-6
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • HŮRKA, P., a kol. Pracovní právo v bodech s příklady, Praha: Wolters Kluwer Česká republika, ISBN 978-80-7478-440-8
 • NEŠČÁKOVÁ,L.: Zákoník práce 2014 v praxi – komplexní průvodce s řešením problémů, Praha: GRADA Publishing, ISBN 978-80-247-5124-5
 • HŮRKA P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014, Olomouc: ANAG, ISBN 978-80-7263-857-4