O síle myšlenky s nejinteligentnějším Čechem a úspěšným absolventem Business Institutu, Karlem Kostkou

Jaké je to mít IQ 206? To se naši studenti, absolventi a přátelé dozvěděli 26. 2. 2020 díky semináři, jehož lektorování a vedení se zhostil nejinteligentnější Čech a zároveň úspěšný absolvent Business Institutu, pan doktor Karel Kostka. Tématem byla myšlenka jako rozhodující činitel naší každodenní reality. Během přednášky zazněla i témata jako vědomí, intuice, či bytí. Volný prostor pro diskuzi se nesl ve znamení zvědavosti. Většina otázek byla zaměřena na výjimečnost pana Kostky, jak vnímá svůj dar inteligence a jaké je to žít s vědomím, že je v něčem jediný v republice.