Obhajoby závěrečných MBA prací na Business Institutu

Ve dnech 19.3.2019 a 20.3.2019 se na Business Institutu konaly obhajoby závěrečných MBA prací.

Všichni studenti úspěšně obhajobu zvládli a byl jim udělen titul MBA.

Všem absolventům srdečně gratulujeme a těšíme se na slavnostní promoce, které se budou konat 6.4.2019  v kostele sv. Šimona a Judy v Praze.