I letos se můžete těšit na HR SUMMIT, který proběhne 10. 5. 2022 v Praze

5. ročník HR SUMMITU bude zaměřený na důležitost moderních HR trendů, takže pokud jste z oboru, neměli byste chybět. Jste-li navíc naším studentem, na vstupenky pro vás máme partnerskou slevu.

Jakým tématům se bude 5. ročník mimo jiné věnovat?

V rámci 5.ročníku HR Summit se budeme mimo jiné věnovat těmto tématům:

  • Employee Experience / Budování strategií zaměstnanecké zkušenosti – nástroje jako například online Assessment a development nebo individuálně přizpůsobené kariérní směry zvyšují vnitřní motivaci zaměstnanců a jejich následnou angažovanost a následně i výkon a retenci zaměstnanců
  • Managementu nástupnictví – v období krize, když se kompetence neustále mění se identifikace budoucích lídrů v organizaci stává ještě složitějším procesem
  • Řízení změn – v současném turbolentním prostředí mohou být úspěšní pouze agilní lídři, kteří svá rozhodnutí zakládají na faktech a analytikách, které aktivně využívají směrem k vytyčenému cíli
  • Hybridním online / offiline kancelářím – v uplynulém období jsme si uvědomili, více, než kdy jindy , jak důležité je propojení nových technologií s individuálním přístupem ke každému zaměstnanci, nutnost vytvoření si vlastního modelu online/ offline kanceláří, který reflektuje potřeby zaměstnanců a byznysu
  • Firemní komunikaci – manažeři/ ředitelé HR jsou ti, kteří by měli být centrem komunikačních expertíz a poskytovat liniovým manažerům prostředky a praktiky, které potřebují ke své práci
  • HR práci založené na datech – v návaznosti na nárůst dat musí HR profesionálové používat stejný „jazyk“ jako datoví experti a nastavit analytické zadání, porozumět limitům analytických metod a následně správně interpretovat výsledky analýz ve společnosti
  • Diversitě – minulé období nám ukázalo, že dívání se na konkrétní problém z různých úhlů pohledu nám problém pomáhá podstatně úspěšněji vyřešit
  • Etickému leadershipu – důležitosti etického vedení lidí a pěstování důvěry ve firmách, etické vedení lidí je komplikováno tím, že ve stresových situacích mohou manažeři reagovat jinak, což může následně narušovat jejich vztahy s kolegy a podřízenými
  • Super týmům – během pandemické situace se množství práce v týmech zvýšila z důvodu snazšího přizpůsobení se nutným změnám a výzvám
  • Well – beingu zaměstnanců – během uplynulého období mnohé společnosti mimo jiné implementovaly tzv. employee assistance programy, prostřednictvím kterých mohou zaměstnanci na důvěrné bázi získávat rady od psychologů, právníků a v neposlední řadě rovněž od profesionálů ze zdravotnictví

Více o místě konání, programu, mluvčích a možnosti zakoupení vstupenek naleznete na stránkách HR SUMMITU.

Naši studenti naleznou informace o uplatnění slevy ve výši 20% ve studentské sekci.

A jak to vypadalo na loňském ročníku?

Zobrazit kompletní fotogalerii