Seminář s PhDr. Vojtěchem Bednářem

Další bezplatný seminář na kterém nechyběli studenti, absolventi a lektory Business Institutu.

Co zaměstnanci očekávají od svého lídra?

Nejen o tom diskutoval se zúčastněnými dne 1.11.2018 firemní sociolog a publicista Vojtěch Bednář.

Profil přednášejícího

PhDr. Vojtěch Bednář se specializuje se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Vzdělává manažery na všech úrovních tak, aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

Témata, kterými se Vojtěch Bednář zabýval počas bezplatního semináře:

  • motivace zaměstnanců,
  • zvýšení loajality, omezování fluktuace a stabilizace zaměstnanců,
  • prosazování a komunikace změn a nepříjemných stavů ve firmách,
  • změny managementu, procesy při prodejích, akvizicích a fúzích firem,
  • práce s výraznými jedinci, novými manažery a s odborníky,
  • řešení problémů s klíčovými zaměstnanci.

Děkujeme za účast a budeme se na Vás těšit na dalším z našich bezplatných seminářů.