Proč si zvolit Business Institut

Vhodnou školu pro studium MBA je třeba pečlivě vybírat. Každý zájemce by se měl zajímat především o kvalitu výuky, reference a složení lektorského týmu. Dostatečné a transparentní informace o podmínkách, délce a ceně studia jsou základním předpokladem pro správný výběr kvalitní MBA školy. Business Institut patří mezi prověřené poskytovatele manažerského vzdělávání již od roku 2009. Náš úspěch měříme úspěchem našich absolventů.

Kvalitní studium zaměřené na praxi


Business Institut se řadí mezi největší a nejstarší  MBA školy v České republice.

Prioritou školy jsou špičkový lektorský tým, předané znalosti, zkušenosti, inspirace a vzájemné partnerství.

Studentům přednášejí ti nejlepší ze svých oborů, kteří mají za cíl předávat aktuální know-how a prakticky využitelné poznatky.

Akreditace


Business Institut získal renomovanou mezinárodní akreditaci Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC), která patří mezí britské akreditační autority a je jedna z mezinárodních akreditačních asociací zařazených na seznamu Council for Higher Education Accreditation (CHEA) v USA a je členem CHEA International Quality Group (CIQG).

Dále je členem Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), jež představuje nejprestižnější americkou asociací zaměřenou na zvyšování kvality škol a vzdělávacích programů.

Současně je Business Institut akreditován International Association for Distance Learning (IADL), která dohlíží na kvalitu vzdělávacích programů a samotné instituce. Business Institut plní přísná akreditační kritéria všech těchto organizací.

Moderní a flexibilní forma výuky


Lektoři aplikují teorii přímo do praxe. Neučíme prázdné definice, ale problematiku demonstrujeme na reálných příkladech a case studies.

Výuka jednotlivých profesně vzdělávacích programů MBA probíhá v českém jazyce, a to buď kombinovanou formou, nebo ve formě 100% online studia.

V případě kombinovaného studia jde o spojení e-learningu a lektorských setkání, která se realizují formou interaktivních workshopů.

Lektorská setkání probíhají v sídle Business Institutu v Praze, jsou nepovinná, nicméně účast doporučujeme, neboť zde studenti mohou získat cenné zkušenosti, které v běžné literatuře nenajdete.

Online studium je plně srovnatelné s klasickým kombinovaným studiem. K jeho realizaci využívá Business Institut vlastní e-learningový systém.

Uplatnění absolventů


Úspěšným zakončením studia MBA absolventi zvyšují svoji cenu na trhu práce a otevírají se jim nové možnosti k dalšímu rozvoji.

Absolventi studia dosahují kariérního posunu i vyššího osobního příjmu v rámci zaměstnání nebo vlastního podnikání.

Naši absolventi jsou dále zváni na řadu přednášek a vzdělávacích akcí.

Špičkový tým lektorů


Výuku zajišťují ti nejlepší ve svých oborech, kteří se s Vámi podělí o své mnohaleté praktické zkušenosti.

Na výběr lektorů klademe velký důraz, neboť kvalita vzdělávací instituce se odvíjí především od kvality lektorského týmu.

V současnosti spolupracuje Business Institut s více než 150 lektory z různých profesních oblastí.

Každý student může nad rámec svého studia navštěvovat i lektorská setkání z jiných programů. Studenti tak mají možnost získat aktuální a velmi cenné informace i z jiného oboru, než který si zvolili ke studiu. Nemusejí tak utrácet za drahé semináře a školení, pokud mají zájem se zdokonalovat v dalších oblastech.

Bonusy ke studiu


Studenti Business Institutu mohou zdarma navštěvovat tematické přednášky vedené zajímavými osobnostmi a jsou zváni na partnerské akce. Za dobu své existence Business Institut navštívili osobnosti z různých oblastí světa podnikání, medicíny, médií i umění. Patří mezi ně například: Jan Přeučil, Jan Cimický, Jan Pirk, Zbyněk Frolík, Roman Vaněk, Dalibor Dědek, Pavel Telička, Evžen Korec, Lukáš Kovanda a mnoho dalších.

Kromě toho mohou naši studenti využívat speciálních slev u našich partnerů.

E-learningový systém a studijní materiály


Našim studentům nabízíme moderní e-learningové studijní prostředí jako další podporu ke studiu.

Od začátku studia je pro každého studenta zřízena studentská sekce, kde nalezne na jednom místě veškeré studijní materiály, informace o studiu, harmonogram studia a další podklady. Tento systém také slouží jako nástroj pro komunikaci s lektory a studijním oddělením.

Prostřednictvím studentské sekce je přístupná bohatá online knihovna.

Business Institut současně nabízí studentům služby vlastní knihovny, která čítá tisíce odborných titulů z různých profesních oblastí.