Proč si zvolit Business Institut

Business Institut patří mezi prověřené poskytovatele manažerského vzdělávání již od roku 2009. Náš úspěch měříme úspěchem našich absolventů. Prioritou je pro nás kvalita lektorského týmu, praktické zaměření výuky a moderní podpora v průběhu celého studia, která studentům šetří čas.

Kvalitní studium zaměřené na praxi

Kvalitní studium zaměřené na praxi

 • Business Institut ke vzdělání přistupuje jinak než ostatní školy.
 • Klademe důraz na předané znalosti, zkušenosti, inspirace a vzájemné partnerství.
 • Studentům přednášejí ti nejlepší ze svých oborů, kteří mají za cíl předávat aktuální know-how a prakticky využitelné poznatky.
 • Náš úspěch je měřen úspěchem našich absolventů.

Kvalitní studium zaměřené na praxi

Prestižní akreditace a členství

Prestižní akreditace a členství

 • Business Institut je členem Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), jež představuje nejprestižnější asociací zaměřenou na zvyšování kvality škol a vzdělávacích programů.
 • Business Institut je akreditován předními akreditačními orgány International Association for Distance Learning (IADL) a Business Graduates Association (BGA). Business Institut plní přísná akreditační kritéria těchto organizací.

 

Prestižní akreditace a členství

Nejmodernější forma výuky

Nejmodernější forma výuky

 • Lektoři aplikují teorii přímo do praxe.
 • Neučíme prázdné definice, ale problematiku demonstrujeme na reálných příkladech a case studies.
 • Využíváme nejmodernějších prostředků k osvojení si dané problematiky.
 • Naším cílem je, aby studium představovalo přidanou hodnotu a student získal ze studia maximum.

Nejmodernější forma výuky

Flexibilní a individuální přístup

Flexibilní a individuální přístup

 • Flexibilní forma studia vychází vstříc časovým možnostem každého studenta.
 • Ke každému studentovi přistupujeme individuálně.
 • Zakládáme si na kvalitě a reálných přínosech studia.

Flexibilní a individuální přístup

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů

 • Absolventi Business Institutu dosahují vyššího příjmu v rámci zaměstnání nebo vlastního podnikání.
 • Business Institut také spolupracuje s personálními agenturami a head-huntery, díky kterým absolventům pomáhá získat lukrativnější pracovní pozice.

Uplatnění absolventů

Špičkový tým lektorů

Špičkový tým lektorů

 • Výuku zajišťují ti nejlepší ze svých oborů.
 • Na výběr lektorů klade Business Institut velký důraz, neboť kvalita školy se odvíjí od kvality lektorského týmu.
 • V současnosti spolupracuje Business Institut s více než 150 lektory z různých profesních oblastí a více než 100 předními osobnostmi z byznysu.

Špičkový tým lektorů

Ke studiu získáte navíc

Ke studiu získáte navíc

 • Studenti se mohou v rámci studia účastnit lektorských setkání z jiných programů.
 • Studenti mohou zdarma navštěvovat blokové moduly a přednášky success stories vedené zajímavými osobnostmi.
 • Business Institut pravidelně pořádá společenské akce a networkingová setkání.
 • Každý student získá přístup do online knihovny s více než milionem titulů.

Ke studiu získáte navíc

Networking

Networking

 • Za účelem propojení našich studentů a lektorů pořádáme společenské akce, blokové moduly, success stories a networkingová setkání.
 • Propojení lidí je nezbytnou součástí každého studia.
 • Běžnou praxí je, že naši studenti a lektoři vzájemně spolupracují a vstupují do nových projektů.

Networking

E-learningový systém a online knihovna

E-learningový systém a online knihovna

 • Našim studentům nabízíme moderní e-learningové studijní prostředí jako další podporu ke studiu.
 • Každý student získá ke studiu přístup do online knihovny, kde nalezne více než knižních titulů dostupných odkudkoliv.
 • Všechny studijní materiály a informace ke studiu jsou studentům k dispozici odkudkoliv.
 • Business Institut současně nabízí studentům služby vlastní knihovny, která čítá tisíce odborných titulů z různých profesních oblastí.

E-learningový systém a online knihovna

Spokojenost absolventů

Spokojenost absolventů

 • Absolventi oceňují přístup a důraz na kvalitu vzdělání.
 • Absolventi využívají ALUMNI CLUB, který nabízí vzdělávací i společenské aktivity zdarma i po úspěšném ukončení studia.

Spokojenost absolventů