Komunikační a prezentační dovednosti

Cílem tohoto modulu je uvědomění si vstupů pro předání srozumitelné a jasné informace. Dále je velice důležité efektivně předat informace tzv. efektivní komunikace. V závěru tohoto modulu si řekneme nejúčinnější tipy & triky v oblasti prezentačních dovedností.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Jana Puhalová

Anotace

Úspěch prezentace a veškeré komunikace vždy určuje naše osobnost. Je tedy nasnadě pracovat na svém přirozeném projevu – autenticitě, spontaneitě a emoční inteligenci. Náš „vnitřní jas“ obohacuje náš projev a zásadně dopomáhá k naplnění komunikačního záměru. Přirozený projev ovlivňuje komplexně naše vystupování, posiluje přesvědčivost našeho projevu, pomáhá nám sebevědomě vystupovat a nechat vyniknout právě tu naši osobnost.

Sylabus

1. Přirozený projev

  • vstupy pro úspěšnou prezentaci
  • komunikační smyčky

2. Raport

  • vnímání hemisfér
  • neurolingvistické programování

3. Prvky komunikace

  • verbální komunikace
  • neverbální komunikace

Literatura

  • BRADBURY, A. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit, Computer Press, Brno, ISBN: 978-80-251-1622-7,
  • MEDLÍKOVÁ, O. Přesvědčivá prezentace, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3455-2,
  • GALLO, C. Mluv jako TED. 9 tajemství veřejné prezentace od nejlepších speakerů z TEDx konferencí, BizBooks, Brno, ISBN 978-80-265-0453-5.
  • GALLO, C. Tajemství skvělých prezentací Steeva Jobse, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-4389-9
  • JIŘINCOVÁ, B. Efektivní komunikace pro manažery, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-1708-1
  • WHITMORE, J. Koučování- rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, Management Press.