Efektivní sebeřízení a time management (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit se s filozofií a nástroji time managementu 4. generace a metodikou sebeřízení v čase. Podrobněji se obeznámit s pojmy sebepoznání, vedení, řízení a v neposlední řadě se zabývat tématikou sedmi návyků vůdčích osobností.

Garant a lektor studijního modulu

MUDr. Michal Čillík, Ph.D.

Anotace

Time management (TM) je souhrn poznatků o plánování a uspořádání času. V modulu se stručně věnujeme vývoji této oblasti, seznámíme se s hlavními pojmy (vize, poslání, hodnoty, cíle, priority, návyky…), představíme si hlavní nástroje TM, konkrétní metody a techniky plánování a uspořádání času, popíšeme si nejčastější zloděje času a ukážeme si, jak je eliminovat. Do souvislosti s time managementem řadíme pojmy self management či life management.

Teoretický základ modulu vychází z povinné literatury (Covey, Pacovský).

Sylabus

1. Vývoj time managementu

  • 4 generace přístupu k času

2. Sebepoznání, vedení a řízení – nástroje time managementu 4. generace

  • vymezení hlavních nástrojů 4. generace time managmentu
  • priorita a metody určení priorit

3. Sebeřízení

  • sebeřízení a časový snímek dne

4. Covey a jeho 7 návyků

  • sedm návyků vůdčích osobností

Literatura

  • PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas, Grada
  • COVEY, S. R.: 8. návyk, Management Press, Praha
  • COVEY, S. R.: To nejdůležitější na první místo, Management Press, Praha
  • KNOBLAUCH, J. Jak lépe plánovat a řídit svůj čas, Grada Praha
  • PACOVSKÝ, P.: Velká kniha o uspořádání času, IDG Praha