Systém zdravotní péče a zdravotního pojištění (online)

Bližší specifikace sylabu na vyžádání u studijního oddělení.