Marketingová komunikace (online)

Cílem modulu je seznámit posluchače s jednotlivými formami marketingových komunikací, jejich podstatou, zásadami a vhodností uplatněné v praxi.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Milan Postler, Ph.D.

Anotace

Posluchači se seznámí s podstatou marketingových a komerčních komunikací, jejich jednotlivými formami (reklama, přímý marketing, podpora prodeje, public relations, sponzoring, on-line komunikace). Důraz je kladen na změny, k nimž v poslední době na trhu marketingových komunikací dochází při uplatnění jejich integrace s ohledem na využití moderních informačních technologií. Cílem předmětu je naučit posluchače navrhnout koncept marketingových komunikací a komunikační strategie na příkladu z praxe.

Sylabus

1. Marketingové a komerční komunikace

 • podstata marketingové a komerční komunikace

2. Formy komerčních komunikací

 • reklama
 • přímý marketing
 • sales promotion
 • public relations
 • sponzoring
 • on-line komunikace

Literatura

 • FREY, P.: Marketingová komunikace: nové trendy 3.0., Management Press, Praha
 • PřŘIKRYLOVÁ, J., Jahodová, H.: Moderní marketingová komunikace, Grada, Praha
 • VYSEKALOVÁ, J., Mikeš, J.: Reklama (Jak dělat reklamu), Grada Publishing, Praha
 • BÁRTA, V., PÁTÍK, L., POSTLER, M.: Retail Marketing, Management Press, Praha
 • BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno: Computer Press
 • JANOUCH, V. Internetový marketing. Brno: Computer Press
 • JESENSKÝ, D. Marketingová komunikace v místě prodeje: POP, POS, in-store, shopper marketing. Praha: Grada
 • KRUPKA, J.: Česká reklama (od pana Vajíčka po falešné soby), BizBooks, Brno